KROS logo
Novinky CENKROS 4


Čo pripravujeme do verzie 2017/II

Vážený používateľ CENKROS 4,

vo verzii 2017/II, ktorú čoskoro zverejníme, sme pre Vás pripravili viacero zaujímavých noviniek. Veríme, že Vám pomôžu pri práci a ušetria množstvo času.

 

Novinky verzie 2017/II

 

Cenová ponuka

Tvorili ste doteraz cenové ponuky mimo program CENKROS 4? Tomu je už koniec.

S novou verziou prinášame profesionálnu cenovú ponuku, ktorú vytlačíte priamo z programu.

S novou funkciou Cenová ponuka si :

 • Zadefinujete celé znenie cenovej ponuky,
 • vyplníte všetky dôležité údaje o investorovi aj zhotoviteľovi s pomocou centrálneho zoznamu firiem,
 • vypočítate zľavu, ktorú následne uvediete do cenovej ponuky,
 • Vytlačíte komplet cenovú ponuku ako jeden list (PDF)  s popisom ponuky, rekapituláciou ceny a priloženým rozpočtom stavby pred zľavou.

Rýchle a jednoduché porovnanie s cenníkom

V novej verzii už jednoducho :

 • porovnáte Vaše ceny s cenami z cenníka priamo v okne rozpočtu,
 • grafickým znázornením zistíte rozdiely medzi jednotlivými položkami aj s percentuálnym odklonom od ceny z cenníka,
 • jedným klikom odfiltrujete položky, ktoré sú drahšie alebo lacnejšie oproti cenníku alebo sa v cenníku nenachádzajú (R-položky),
 • výsledok porovnania vytlačíte alebo vyexportujte pre ďalšie použitie.

Krok späť po aktualizácii zákazky

V novej verzii programu CENKROS 4 nadväzujeme na revolučnú novinku programu Krok späť a prinášame možnosť vrátiť späť aj zmeny:

 • pri aktualizácii na novšiu cenovú úroveň,
 • pri oceňovaní zadania od investora alebo generálneho dodávateľa,
 • pri aktualizácii rozborov, popisov položiek a hmotností.

Kontrola rozpočtu nad celou zákazkou v prehľade stavby

Trávite množstvo času pri kontrole jednotlivých rozpočtov?

Funkciu Kontrola rozpočtu už využijete aj v okne Prehľad stavby a budete si tak môcť z
jedného miesta skontrolovať všetky položky stavby. Odhalíte necenníkové položky, položky s
rozdielnym popisom a cenou oproti cenníkovej databáze, zistíte chýbajúce presuny, duplicity,
špecifikácie a tiež nulové ceny a množstvá.

V prehľade stavby môžete tiež využiť funkciu na porovnanie cien s cenníkom.

Novinky v cenníkovej databáze 2017/II

1130 nových a 1500 prepracovaných položiek prác

 • komplexná revízia cenníka omietok, doplnené obecné položky pre omietky zo suchých zmesí,
 • aktualizovaný a doplený sortiment prefabrikovaných železobetónových konštrukcií v spolupráci so spoločnoťami PREFA Brno a PREFA Sučany,
 • nové ocenenie nielen montáže ale aj výroby oceľových konštrukcií, v spolupráci s firmou KOVOSTAV,
 • komplexný systém pre zavlažovanie vytvorený v spolupráci so spoločnosťou PRORAIN,
 • komplexné ocenenie vonkajších plastových rozvodov kanalizácie, vodovodu a plynovodu v spolupráci s firmami WAVIN a GAWAPLAST,
 • kompletný systém pre odkanalizovanie miest a obcí,
 • nové položky montáže a opráv mestského mobiliáru,
 • nové položky pre ocenenie prvkov pre nevidiacich a slabozrakých podľa aktuálnych vyhlášok,
 • revízia a zreálnenie časov prác pre opravy ističov a vypínačov.

800 nových materiálov v databáze CENEKON (WAVIN, PRORAIN...)
5300 nových materiálov online (DEN BRAWEN, CANEX, KELINE...)

 • a mnoho ďalších noviniek.

Ako získate novú verziu programu 2017/II?

Ak máte platný Balík podpory minimálne do 31. 12. 2017, novú verziu si budete môcť bezplatne stiahnuť z našich webových stránok po 4. 7. 2017.

Ak nemáte platný Balík podpory, 5. júna 2017  sme Vám poslali predfaktúru na predĺženie Balíka podpory (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).

Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta v sekcii doklady.
Matej Bencúr


Ing. Matej Bencúr
vedúci odd. podpory CENKROS 4

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 31
e-mail:
internet: www.kros.sk


Program CENKROS 4 je spoločný produkt spoločností KROS a.s.CENEKON, a.s.