KROS logo
Pozývame Vás na kurz CENKROS 4


Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

Vážená pani, vážený pán,

pozývame Vás na kurz Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác. Uskutoční sa 13 a 14. apríla 2016 v Bratislave a opäť ho pripravila naša partnerská spoločnosť CENEKON s r.o.

Komu je kurz určený

 • Stavebným inžinierom a technikom (rozpočtárom, cenárom, kalkulantom, fakturantom, stavbyvedúcim, investorom a projektantom).

Získate cenné informácie z praxe

 • Témami kurzu sú:
  • Ceny a oceňovanie stavebných prác
  • Rozpočty a rozpočtovanie stavebných prác.
 • Podrobnejšie témy, ktorými sa školiteľ bude venovať:
  • klasifikačný a triediaci systém,
  • prehľad platnej legislatívy, Zákon o cenách,
  • kalkulácia a kalkulovanie cien,
  • vlastná cenotvorba a objektivizácia cien,
  • štruktúra rozpočtu, spôsoby merania, výkaz výmer,
  • tvorba stavebného rozpočtu pre rôzne fázy investičného procesu,
  • orientácia v databáze, obsah cien, úpravy cien s využitím IT...

Dostanete certifikát

 • Po úspešnom absolvovaní školenia získate „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“, ktoré (v súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.) platí na celom území Slovenska.

Za skvelú cenu

 • Dvojdňový seminár, vrátane obedov, občerstvenia, návrhov pečiatky a publikácie "Oceňovanie stavebných prác" stojí 240 € s DPH.

Prihláste sa

 • Je to jednoduché, prihásite sa poštou, e-mailom, alebo cez internetový formulár na stránke: www.cenekon.sk . Poštová adresa: Martinengova 3, P.O.Box 91, 840 05 Bratislava 45.

Tešíme sa na Vás.
Vladimíra Juračáková


Ing. Vladimíra Juračáková
vedúca Divízie existujúci a noví zákazníci - stavebné programy

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 31
e-mail:   
internet: www.kros.sk


Programový systém CENKROS plus je spoločný produkt spoločností KROS a.s. a Cenekon spol. s r.o.