KROS logo
Pozývame Vás na kurz CENKROS 4


Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

Vážená pani, vážený pán,

chcete aj Vy patriť do skupiny viac ako 500 absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti oceňovania a rozpočtovania stavebných prác?

Ak áno, neváhajte a prihláste sa na kurz Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác, ktorý sa uskutoční 15. a 16. júna 2016 v Bratislave. V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje a máte vážny záujem sa kurzu zúčastniť, neváhajte nás kontaktovať a pokúsime sa Vám vyhovieť.

Komu je kurz určený

 • Stavebným inžinierom a technikom (rozpočtárom, cenárom, kalkulantom, fakturantom, stavbyvedúcim, investorom a projektantom).

Získate cenné informácie z praxe

 • Témami kurzu sú:
  • Ceny a oceňovanie stavebných prác
  • Rozpočty a rozpočtovanie stavebných prác.
 • Podrobnejšie témy, ktorými sa školiteľ bude venovať:
  • klasifikačný a triediaci systém,
  • prehľad platnej legislatívy, Zákon o cenách,
  • kalkulácia a kalkulovanie cien,
  • vlastná cenotvorba a objektivizácia cien,
  • štruktúra rozpočtu, spôsoby merania, výkaz výmer,
  • tvorba stavebného rozpočtu pre rôzne fázy investičného procesu,
  • orientácia v databáze, obsah cien, úpravy cien s využitím IT...

Dostanete certifikát

 • Po úspešnom absolvovaní školenia získate „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“, ktoré (v súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.) platí na celom území Slovenskej republiky. Osvedčenie je verejnou listinou a vydáva sa na dobu neurčitú. Jeho platnosť nemožno obmedziť ďalšími povinnosťami.

  Úspešní účastníci ďalšieho vzdelávania budú v súlade s § 22 bod 2c zákona zaradení do informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Za skvelú cenu

 • Cena dvojdňového seminára je 240€ vrátane DPH (200€ bez DPH). V cene je zahrnutý obed, občerstvenie, návrh pečiatky a publikácia "Oceňovanie stavebných prác", ktorá pomôže účastníkom zvládnuť prezentovanú problematiku.

Prihláste sa

 • V prípade záujmu Vás poprosíme o vyplnenie prihlášky a jej zaslanie emailom na adresu:  . Upozorňujeme, že možnosť ubytovania v zariadení, v ktorom sa vzdelávací program uskutoční sú obmedzené.

Tešíme sa na Vás.
Vladimíra Juračáková


Ing. Vladimíra Juračáková
vedúca Divízie existujúci a noví zákazníci - stavebné programy

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 31
e-mail:   
internet: www.kros.sk


Programový systém CENKROS plus je spoločný produkt spoločností KROS a.s. a Cenekon spol. s r.o.