KROS logo
Pozývame Vás na kurz CENKROS 4


Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

Chcete aj Vy patriť do skupiny viac ako 700 absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti oceňovania a rozpočtovania stavebných prác?

Ak áno, neváhajte a prihláste sa na kurz Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác, ktorý sa uskutoční 14. až 15. marca 2018 (streda - štvrtok) v Bratislave.

 

Komu je kurz určený

 • Stavebným inžinierom a technikom (rozpočtárom, cenárom, kalkulantom, fakturantom, stavbyvedúcim, investorom a projektantom), vysokoškolské vzdelanie nie je podmienkou.

Získate cenné informácie z praxe

 • Témami kurzu sú:
  • Ceny a oceňovanie stavebných prác
  • Rozpočty a rozpočtovanie stavebných prác.
 • Podrobnejšie témy, ktorým sa školiteľ bude venovať:
  • klasifikačný a triediaci systém,
  • prehľad platnej legislatívy, Zákon o cenách,
  • kalkulácia a kalkulovanie cien, kalkulačné vzorce
  • režijná štruktúra, obsah a problematika zisku
  • vlastná cenotvorba a objektivizácia cien,
  • štruktúra rozpočtu, spôsoby merania, výkaz výmer,
  • stavebný rozpočet pre rôzne fázy investičného procesu,
  • orientácia v databáze, obsah cien, úpravy cien s využitím IT...

Dostanete certifikát

 • Po úspešnom absolvovaní školenia získate „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“, ktoré (v súlade so zákonom č.568/2009 Z.z.) platí na celom území Slovenskej republiky. Osvedčenie je verejnou listinou a vydáva sa na dobu neurčitú. Jeho platnosť nemožno obmedziť ďalšími povinnosťami.
 • Úspešní účastníci ďalšieho vzdelávania budú v súlade s § 22 bod 2c zákona zaradení do informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Za skvelú cenu

 • Cena dvojdňového seminára je 276€ vrátane DPH (230€ bez DPH). V cene je zahrnutý obed, občerstvenie, návrh pečiatky a elektronická verzia publikácie „Oceňovanie stavebných prác“.

Prihláste sa

 • V prípade záujmu Vás poprosíme o vyplnenie prihlášky a jej zaslanie emailom na adresu:  .
 • Upozorňujeme, že možnosti ubytovania v zariadení, v ktorom sa vzdelávací program uskutoční, sú limitované. Pre informácie ohľadne ubytovania sa môžete informovať priamo na tel. +421 915 846 345  (ďalšie informácie: www.cuz.sk). Kurz začína o 8:00 a končí približne o 17:00 hod. V areáli je bezplatné parkovanie.
 • Bezplatné odhlásenie účastníka zo školenia je možné do 3 pracovných dní pred začiatkom kurzu. Potom bude účtované penále vo výške 50% z ceny školenia.
 • Všetky otázky ohľadom kurzu Vám radi zodpovieme na tel. č. +421 (0)2 / 62 80 10 76. 

 

                                       

 

Tešíme sa na Vás.
Matej Bencúr


Ing. Matej Bencúr
vedúci odd. podpory CENKROS 4

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 31
e-mail:
internet: www.kros.sk


Programový systém CENKROS 4 je spoločný produkt spoločností KROS a.s.CENEKON, a.s.