Menu

Všeobecné podmienky Balíkov podpory

Balík podpory platí pri obnove vo vybranom variante vždy na 1 rok. Ak nemáte platný žiadny Balík podpory, môžete program aj naďalej používať, ale dočasne ho nemôžete aktualizovať, rozširovať ani využívať služby HOTLINE ani využívať bonusové funkcie v programe.

Balík podpory pri kúpe programu

Pri kúpe programu získate Balík podpory zadarmo vo vybranom variante (MINI na 12 mesiacov, ŠTANDARD na 9 mesiacov alebo PRÉMIUM na 6 mesiacov). Pri prechode na vyšší Balík podpory sa neodpočítava nespotrebovaná časť Balíka podpory získaného zadarmo.

Balík podpory pri obnove programu

Balík podpory získate pri obnove vo vybranom variante vždy na 1 rok (4 za sebou nasledujúce kalendárne kvartály). Do týchto kvartálov sa zahŕňa aj kvartál, v ktorom si Balík podpory obnovujete.

Prechod na vyšší Balík podpory

V priebehu platnosti Balíka podpory si môžete zakúpiť služby vyššieho Balíka podpory  (z MINI na ŠTANDARD alebo PRÉMIUM, zo ŠTANDARD na PRÉMIUM). Cena služby je uvedená v cenníku Balíkov podpory.

Pri prechode z MINI na Balík ŠTANDARD alebo PRÉMIUM vám odpočítame alikvotnú nespotrebovanú časť zakúpenej služby HOTLINE plus.

Všetky výhody vyššieho Balíka podpory môžete čerpať ihneď po spracovaní úhrady.

Balík podpory pri prenájme programu

Program spolu s Balíkom podpory si môžete prenajať na 3 alebo 12 mesiacov. V cene prenájmu programu je zahrnutý aj Balík podpory. Výsledná suma za 1 mesiac prenájmu  je súčtom ceny vypočítanej ako percento z ceny zostavy programu plus pevnej ceny za služby Balíka podpory. 

Prechod na vyšší Balík podpory pri prenájme programu

Prejsť  na vyšší Balík podpory je možné až pri obnove prenájmu na nasledujúce obdobie.

Čerpanie služieb

Produkty a služby zahrnuté v balíkoch ŠTANDARD a PRÉMIUM je možné čerpať v Zóne pre klienta alebo telefonicky na čísle 041/707 10 70.

Čerpanie benefitov z vyšších Balíkov podpory je pri novej kúpe rovnaké, ako pri obnovení.

Výhody Vášho Balíka podpory môžete čerpať počas doby jeho platnosti. 

V Zóne pre klienta vždy uvidíte aktuálny stav vášho čerpania bonusov a výhod.

Čerpanie benefitov z Balíkov podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM je pri prenájme programu možné do 1 roka od dňa zaplatenia prvého prenájmu.

 

 

KROS
O nás
Blog
Kontakty