Menu

Hromadná zmena údajov na skladových kartách

V menu Sklad – Skladové karty – v záložke Funkcie – tlačidlo Zobrazené karty… – Hromadná zmena údajov na kartách. Tu môžete zmeniť základné nastavenia skladových kariet, ako napr.: účty pre automatické zaúčtovanie, údaje pre hlásenie Intrastat, merné jednotky, zľavy, tiež tu môžete nastaviť alebo zrušiť nastavenie neaktívnej karty. Zmeny sa vždy budú týkať len zobrazených skladových kariet, tj. tých, ktoré ste si pred spustením funkcie vyfiltrovali.

Veľmi užitočnou je aj funkcia Hromadná zmena predajných cien, pomocou ktorej je možné hromadne meniť na zobrazených kartách fixné predajné ceny alebo marže (na všetkých cenách, alebo len na vybraných), prípadne pridať novú cenu, alebo niektorú zrušiť.

Pozor: Po vykonaní takýchto hromadných funkcií nie je v programe možnosť kroku späť. Pôvodný stav je možné dosiahnúť iba obnovou dát z archívu. Preto vždy pred vykonaním hromadných zmien odporúčame urobiť aktuálny archív (v menu Firma – Archivuj…).

KROS
Copy link