Menu

Mám zadanú zahraničnú pracovnú cestu, na cestovnom príkaze nevidím vypočítané diety. Prečo?

Je nutné najprv zistiť, či program skutočne nevypočítal diéty. Či máte správne zadanú zahraničnú pracovnú cestu a teda aj správne vypočítané diéty si overíte v tabuľke Výdavky v cudzej mene po zakliknutí voľby Info o devízových výdavkoch v CP. Ak je výpočet v CP správny, chyba môže byť v tlači nesprávnej tlačovej zostavy. Na tlač zahraničných cestovných príkazov slúži zostava – Vyúčtovanie CP-zahraničie. Táto zostava je minimálne dvojstránková a vyúčtovanie v cudzej mene sa nachádza až na poslednej strane.

 

KROS
Copy link