Menu

Mám zadanú zahraničnú pracovnú cestu, na cestovnom príkaze nevidím vypočítané diéty. Prečo?

V programe OMEGA je umožnené automaticky počítať náhradu za použitie súkromného vozidla len v evidencii jázd. Čiže takúto pracovnú cestu je potrebné zadať najprv do evidencie jázd a do evidencie cestovných príkazov ju prebrať pomocou tlačidla – Import z knihy jázd.

TIP: Ak nechcete využiť možnosť importu z knihy jázd, tieto náhrady je nutné vypočítať a zadať do cestovného príkazu ručne v záložke Dopr. prostriedok a Náhrady.

KROS
Copy link