Menu

Ako zistíte, či program na cestovnom príkaze vypočítal diéty alebo nie?

Ak sa pozriete do konkrétneho cestovného príkazu cez tlačidlo Oprav alebo Ukáž,  vpravo sa nachádza zaškrtávacie políčko – Info o devízových výdavkoch. Jeho zapnutím sa zobrazí tabuľka s výpočtom devízových výdavkov.

Ak sa v tejto tabuľke výpočet nenachádza, chyba môže byť v nesprávnom zadaní cestovného príkazu. Dôležité je rozčleniť jazdu a správne označiť prechod cez hranicu tam aj späť a súčasne zadať čas prechodu hranice. Na základe toho program správne vypočíta výšku stravného. To znamená, že zahraničný CP musí obsahovať minimálne štyri položky (riadky) vyúčtovania pracovnej cesty, a to:

 cesta z miesta práce (Štart) na hranicu,

 z hranice do miesta rokovania v zahraničí. Tu je potrebné zapnúť voľbu Hranica a zmeniť štát.

 z miesta rokovania v zahraničí späť na hranicu,

 z hranice do miesta práce. Tu je potrebné opäť zapnúť voľbu Hranica a zmeniť štát.

 

KROS
Copy link