Prečo sa vystavená faktúra z fakturácie automaticky nezaúčtuje do EUD?

Aby program automaticky zapísal a zároveň zaúčtoval vystavenú faktúru v menu Fakturácia do Evidencie účtovných dokladov, musíte si danú voľbu zapnúť.  Nájdete ju v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – v záložke Zaúčtovanie fakturácie. Je potrebné zapnúť voľbu Zapísať s otázkou, prípadne Automaticky zapísať (faktúra sa zapíše do EUD) a Pri zápise do EUD doklad automaticky rozúčtovať (faktúra sa rozúčtuje podľa nastavení účtovania na jednotlivých položkách faktúry vo Fakturácií).

TIP: Voľby zápisu a rozúčtovania dokladov z Fakturácie do EUD je v záložke Zaúčtovanie fakturácie možné nastaviť osobitne pre OF a DF, a to v samostatných záložkách Odoslané faktúry a Došlé faktúry.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link