Menu

Kde nastaviť, aby mi súčasne s faktúrou vytlačilo aj dodací list prípadne výdajku?

Nastavenie tlače prepojených dokladov si nastavíte cez menu Firma – Nastavenie – Režim účtovania – v záložke Prepojené doklady – zakliknutím voľby Tlačiť prepojené doklady. Ďalej je možné si nastaviť aké zostavy má program tlačiť a počet kópii uvedených dokladov.

TIP: Nastavený počet kópií program akcepuje len pri tlači priamo na tlačiareň. Tlač všetkých pripojených dokladov môže trvať dlhšie, nevypínajte preto túto tlač predčasne.

KROS
Copy link