Menu

Kde môžem vykonať prepočet skladových kariet?

V menu Sklad – Skladové karty – v záložke Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie… program ponúka viaceré užitočné funkcie, ktoré možno vykonať na všetkých, zobrazených alebo označených kartách. Jednou z nich je aj Prepočítaj zostatky. Na základe pohybov na sklade sa prepočíta aktuálny zostatok (množstvo), priemerná cena a zrekonštruuje FIFO front na zvolených kartách.

TIP: Prepočet zostatkov odporúčame spustiť napr. po výpadku elektrického prúdu, oprave či vymazaní pohybov na sklade, čo mohlo spôsobiť, že zobrazený stav na kartách nezodpovedá skutočnosti.

KROS
Copy link