Menu

Dajú sa hromadne meniť predajné ceny na skladových kartách?

V menu Sklad – Skladové karty, si zobrazíme (pomocou filtrov) skladové karty, ktorých sa požadovaná zmena má dotknúť. V záložke Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie… – zvolíme Editovanie cien na kartách. Vyberieme cenovú úroveň (program ponúkne zoznam kódov cenových úrovní s typom výpočtu Fixná predajná cena), ktorú potrebujeme zmeniť a zvolíme OK. Zobrazí sa editovateľná tabuľka, kde budeme môcť zmeniť predajné ceny pre vybrané skladové karty.

KROS
Copy link