Ako v OMEGE zaevidovať technické zhodnotenie vykonané na už odpísanom dlhodobom majetku?

Technické zhodnotenie úplne odpísaného dlhodobého majetku nezvyšuje jeho vstupnú cenu a daňovník ho odpisuje ako „iný majetok”. V programe Omega je potrebné takéto technické zhodnotenie zaevidovať ako novú kartu cez tlačidlo Pridaj v menu Evidencia – Dlhodobý majetok. Pričom odpisová skupina bude rovnaká ako pri zaradenom a už odpísanom majetku. Typ daňového odpisu si daňovník môže vybrať rovnomerný alebo zrýchlený.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link