Menu

Je možné automatické zaúčtovanie odpisov do účtovníctva? Ak áno, kde sa to nastavuje?

Áno, je možné využiť automatické zaúčtovanie odpisov do účtovníctva. Nastavíte to v menu Evidencia – Dlhodobý majetok v záložke  Funkcie – Nastavenie DM – v záložke Zaúčtovanie UO.

V hornej časti záložky je možné nastaviť, ako má program zaúčtovať odpisy a to: Nezapisovať (pri uzávierke DM sa odpisy nezaúčtujú), Zapísať s otázkou (pri uzávierke DM sa zobrazí kontrólna otázka na zaúčtovanie odpisov) alebo Automaticky zapísať (odpisy sa zaúčtujú v ID).

Pre správnosť zaúčtovania odpisov je potrebné, aby ste mali správne zadefinované účty, na ktoré sa majú odpisy zaúčtovať. Účty zadefinujete v každej karte dlhodobého majetku v záložke Účtovné odpisy v časti Nastavenie účtov odpisov.

V dolnej časti tejto záložky sa nachádza aj nastavenie pre Automatický prepočet účtovných odpisov. Použitím tlačidla Nastaviť sa zobrazí formulár, kde si môžete zvoliť Prepočítať odpisy podľa spôsobu odpisovania alebo Ponechať ručne zadané odpisy. Pomocou uvedených volieb určite, akým spôsobom má program automaticky prepočítať účtovný odpisový plán.

TIP: V prípade potreby úpravy odpisov, je potrebné zrušiť uzávierku DM, pričom program sám vymaže vygenerovaný interný doklad (ID) so zaúčtovanými odpismi. Po úpravách na karte majetku, môžete uzávierku DM zopakovať.

KROS
Copy link