Menu

Ako zaevidovať vklad, výber hotovosti a šeku do elektronickej registračnej pokladnice?

Zaevidovanie vkladu, výberu hotovosti a šeku z elektronickej registračnej pokladnice

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 §3 ods.3 ukladá povinnosť:

“Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici.”

Zákon neukladá povinnosť zaevidovať výber hotovosti alebo šeku v elektronickej registračnej pokladnici. Kvôli prehľadnosti     o stave pokladnice je však možné tento výber v OMEGE na fiskálnych moduloch zaevidovať.

Ak používate registračnú pokladnicu, vklad a výber hotovosti alebo šeku evidujete pomocou klávesnice priamo na pokladnici.

TIP: Odporúčame Vám, aby ste pracovali podľa manuálu k príslušnej registračnej pokladnici.

  1. Ak predaj uskutočňujete pomocou fiskálneho modulu (FM 4000, Efox, Mini Efox alebo Euro 500 FP), hodnotu vkladu môžete zadať v programe OMEGA cez menu Číselník – Pokladnice. Tu je potrebné stlačiť tlačidlo Oprav na pokladnici, ktorá je fiskálnym modulom. V hornej časti zobrazeného formulára stlačíte záložku Parametre a funkcie FM. Pomocou voľby Vklad hotovosti zadáte konkrétnu hodnotu, ktorú pred začatím predaja vkladáte do pokladnice.
  2. V záložke Parametre a funkcie FM je možné zaevidovať aj výber cez voľbu Výber hotovosti/šeku.
  3. V zobrazenom okne Výber z FM, je potrebné zadať sumu hotovosti alebo šeku, ktorú vyberáte z pokladnice.
  4. Pri fiskálnych moduloch FM 4000, Efox a Mini Efox je možné od verzie programu Omega 16.50 VkladVýber hotovosti alebo šeku zadávať aj v evidencii predajok (Fakturácia – Maloobchodný predaj). Tlačidlá na Vklad a Výber hotovosti sa nachádzajú v spodnej časti evidencie.
  5. Po vykonaní dennej uzávierky bude na bločku samostatne vyčíslený vklad v hotovosti a samostatne tržby z predaja. V prípade, že to daný fiskálny modul podporuje (máte nainštalovaný aktuálny firmware a vykonané nastavenia na fiskálnom module pre tlač výberu), aj výber hotovosti/šeku bude zobrazený v uzávierke ako samostatný údaj.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty