Menu

Ako jednoducho zaúčtovať úhradu dobropisov?

Ako jednoducho zaúčtovať úhradu dobropisov?

Úhrada odoslaného dobropisu (aj zahraničného) predstavuje výdaj finančných prostriedkov, použite preto vzor 2 – PD/BV – Úhrada DF. Úhrada (inkaso) došlého dobropisu (aj zahraničného) predstavuje príjem peňažných prostriedkov, použite vzor 1 – PD/BV – Inkaso OF. Saldokontné účty vám program zaúčtuje správne v prípade, že doklady evidujete v príslušných okruhoch.

došlý dobropis » okruh DD – Došlé dobropisy

odoslaný dobropis » okruh OD – Odoslané dobropisy

zahraničný došlý dobropis » okruh zDD – zahraničné došlé dobropisy

zahraničné odoslané dobropisy » okruh zOD – zahraničné odoslané dobropisy

KROS
Copy link