Ako si vytlačím doklad z fakturácie s predkontačným lístkom?

Ako si vytlačím doklad z fakturácie s predkontačným lístkom?

Podmienkou na tlač predkontačného lístka na doklade z fakturácie je, aby bol doklad zaevidovaný a rozúčtovaný v evidencii účtovných dokladov. Po zvolení Tlač v zozname dokladov v menu Fakturácia je potrebné v okne Tlač zostavy… cez tlačidlo Nastavenie… (vpravo dole) zapnúť voľbu Tlačiť predkontačný lístok.
TIP:V prípade ak tlačíte minimálne dve kópie faktúry (jednu odberateľovi, jednu pre vlastnú evidenciu) zvoľte si tlač priamo na tlačiareň a cez tlačidlo Nastavenie…zapnite voľbu Tlačiť predkontačný lístok len na posled. dokumente. Pri tomto nastavení program vytlačí predkontačný lístok len na poslednej kópii faktúry, ktorú si môžete založiť do účtovníctva.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link