Menu

Ako si vytlačím doklad z fakturácie s predkontačným lístkom?

Ako si vytlačím doklad z fakturácie s predkontačným lístkom?

Podmienkou na tlač predkontačného lístka na doklade z fakturácie je, aby bol doklad zaevidovaný a rozúčtovaný v evidencii účtovných dokladov. Po zvolení Tlač v zozname dokladov v menu Fakturácia je potrebné v okne Tlač zostavy… cez tlačidlo Nastavenie… (vpravo dole) zapnúť voľbu Tlačiť predkontačný lístok.
TIP:V prípade ak tlačíte minimálne dve kópie faktúry (jednu odberateľovi, jednu pre vlastnú evidenciu) zvoľte si tlač priamo na tlačiareň a cez tlačidlo Nastavenie…zapnite voľbu Tlačiť predkontačný lístok len na posled. dokumente. Pri tomto nastavení program vytlačí predkontačný lístok len na poslednej kópii faktúry, ktorú si môžete založiť do účtovníctva.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty