Prístupové práva na import, export údajov v Omege

Prístupové práva pre jednotlivých užívateľov na povolenie exportu a importu údajov je možné nastaviť v menu Firma – Užívatelia, prístupové práva – Oprav užívateľa. V tejto časti si môžete podľa potrieb  zapnúť alebo vypnúť voľby Povoliť export údajov, Povoliť import údajov. Vaše údaje tak budú lepšie ochránené pred zneužitím. Táto funkcia je prístupná pre užívateľov, ktorí majú zakúpený modul Prístupové práva.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link