Automatické sťahovanie žurnálu z pamäte ECR

V Omege je možné nastaviť automatické sťahovanie žurnálu v pravidelných intervaloch. Interval sťahovania žurnálu je možné nastaviť  v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia pod voľbou ECR.

Podľa nastaveného obdobia (denne, týždenne, mesačne) sa bude žurnál sťahovať automaticky spolu s dennou uzávierkou ECR. Žurnály sa po stiahnutí z ECR vymažú, čím uvoľnia pamäť registračnej pokladnice. Stiahnutím žurnálu z ECR sa predíde zaplneniu pamäte, čím sa rieši problém s jej nedostatočnou kapacitou. Stiahnuté žurnály sa uložia do adresára Omega/Data/Názovfirmy/ECR/Zurnaly/ECRcX.

Stiahnutie žurnálu je možné spustiť aj samostatne cez menu Sklad – Registračné pokladnice – Prenos textového žurnálu z pokladníc.

TIP: V prípade, že používate fiskálny modul Efox a máte nastavenie ukladanie žurnálu na SD kartu, sťahovanie žurnálu je potrebné spustiť cez menu Číselník – Pokladnice – záložka Parametre a funkcie FM – Export TXT žurnálu.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link