Nárok zamestnanca na stravné pri dvoch pracovných cestách v jeden deň

V prípade, že zamestnanec vykonal dve tuzemské pracovné cesty v jeden deň, pričom jedna z nich trvala kratšie ako 5 hodín (pri tejto jazde zamestnanec nemá nárok na stravné) je potrebné postupovať v programe Omega nasledovne:

  • V menu Evidencia – Cestovné príkazy v záložke Vyúčtovanie vyplníme údaje o oboch úsekoch prvej pracovnej cesty (príchod na SC a odchod zo SC).
  • Následne pridáme novú položku vyúčtovania, kde zaškrtneme voľbu Začiatok novej pracovnej cesty a vyplníme údaje o oboch úsekoch druhej pracovnej cesty.

Nakoniec potvrdíme v cestovnom príkaze voľbu Vypočítaj stravné a vreckové. Vypočítané stravné bude uvedené v jednotlivých úsekoch v bunke Stravné (ak bude konkrétna pracovná cesta trvať viac ako 5 hodín) a zároveň bude zobrazené v tabuľke v záložke Vyúčtovanie.

TIP: Tieto jazdy (čas trvania jednotlivých jázd) sa nespočítavajú. Spočítavali by sa vtedy, keby išlo o častú zmenu pracoviska, kde je podmienka, že každá pracovná cesta trvá menej ako 5 hodín.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link