Úhrada dobropisu cez ECR v Omege

Ak potrebujete partnerovi vrátiť peniaze za odoslaný dobropis v hotovosti, úhradu cez ECR je možné vykonať v menu Fakturácia – Odoslané dobropisy dvoma spôsobmi:

  • V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie cez voľbu Úhrada dobropisu cez ECR. V tomto prípade sa vytlačí doklad z registračnej pokladnice. Do účtovníctva sa táto úhrada nezaznamená. Túto funkciu je možné spustiť aj pravým tlačidlom myši cez voľbu Ďalšie funkcie – Úhrada dobropisu cez ECR.
  • Prostredníctvom tlačidla Uhradiť doklad PD/BV v dolnej časti formulára. V tomto prípade program vytvorí PD, ktorý sa automaticky zapíše aj do Evidencie účtovných dokladov a zároveň vytlačí doklad z registračnej pokladnice. Túto funkciu je možné spustiť aj pravým tlačidlom myši.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link