Menu

Vytvorenie faktúry z dodacích listov

Vytvorenie faktúry z dodacích listov

V programe Omega je možné do jednej faktúry hromadne prevziať položky z viacerých dodacích listov. Na vyhotovenie faktúry z viacerých dodacích listov je potrebné vo formulári Pridaj odoslanú faktúru kliknúť na šípku na tlačidle Pridaj položku a potvrdiť voľbu Z dodacieho listu. Následne v zobrazenom číselníku dodacích listov vyfiltrujeme dodacie listy, ku ktorým chceme vyhotoviť faktúru a výber potvrdíme pomocou tlačidla Možnosti – Kopírovať  zobrazené doklady.

Zobrazí sa formulár, v ktorom je potrebné spresniť, akým spôsobom budú dodacie listy do faktúry prenesené:

  • či sa do faktúry prenesú položky z dodacích listov, alebo
  • len zoznam dodacích listov. Ďalej je potrebné zvoliť, či sa do faktúry majú preniesť čísla dodacích listov a kam sa tieto čísla prenesú (do poznámky, do úvodného textu, záverečného textu).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty