Úhrada preddavkovej faktúry cez ECR v Omege

Potrebujete vytlačiť doklad z registračnej pokladnice o prijatom preddavku? Uhradiť preddakovú faktúru je možné v menu  Fakturácia – Odoslané preddavkové faktúry  dvoma spôsobmi:

  • V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie cez voľbu Úhrada preddavkovej faktúry cez ECR. V tomto prípade sa vytlačí doklad z registračnej pokladnice. Do účtovníctva sa táto úhrada nezaznamená. Túto funkciu je možné spustiť aj pravým tlačidlom myši cez voľbu Ďalšie funkcie – Úhrada preddavkovej faktúry cez ECR.
  • Prostredníctvom tlačidla Uhradiť doklad PD/BV v dolnej časti formulára. V tomto prípade program vytvorí PD, ktorý sa automaticky zapíše aj do Evidencie účtovných dokladov a zároveň vytlačí doklad z registračnej pokladnice. Túto funkciu je možné spustiť aj pravým tlačidlom myši.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link