Ako v Omege vykonať vrátenie (storno) platby faktúry realizovanej cez ECR?

Ako v Omege vykonať vrátenie (storno) platby faktúry realizovanej cez ECR?

Funkcia Vrátenie (storno) platby faktúry cez ECR, slúži na vrátenie platby faktúry, na ktorej už bola vykonaná hotovostná úhrada cez ECR. V programe sa nachádza v menu Fakturácia – Odoslané faktúry v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie. Vrátenie platby je možné zvoliť pre Odoslané faktúry vystavené v mene EUR.

TIP: V prípade, že už bol k danej faktúre vytvorený aj príjmový pokladničný doklad v evidencii účtovných dokladov, je potrebné tento pred použitím uvedenej funkcie vymazať.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via