Menu

Ako zaevidovať krátenie stravného v cestovnom príkaze v Omege?

V menu Evidencia – Cestovné príkazy priamo v cestovnom príkaze pridávame do záložky Vyúčtovanie jednotlivé úseky
služobnej cesty pomocou tlačidla Pridaj. V zobrazenom formulári Pridávanie položky do vyúčtovania pracovnej cesty
uvádzame výdavky, ktoré boli na danom úseku vynaložené. V pravej dolnej časti formulára po zapnutí voľby Krátenie
poskytnutého stravného sa zobrazia možnosti krátenia stravného:

 

 • Bezplatne poskytnuté raňajky 25%,
 • Bezplatne poskytnutý obed 40%,
 • Bezplatne poskytnutú večeru 35%.

 

Krátenie stravného vykonáme v súlade so zákonom 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (§ 5, odsek 6, § 13 odsek 7).

 

 • Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v plnom rozsahu, zapneme
  všetky tri voľby. Zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.
 • Ak má zamestnanec poskytnuté stravovanie na služobnej ceste čiastočne, zapneme príslušnú voľbu pre bezplatne
  poskytnuté raňajky, obed alebo večeru. Krátenie sa vykoná z maximálnej výšky stravného. Napríklad hodnota krátenia
  v tuzemsku za bezplatne poskytnuté raňajky sa vypočíta: 0,25 x 9,30 EUR = 2,325 EUR. Vypočítaná hodnota krátenia sa
  odpočíta od výšky stravného, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok.

 

TIP: Od 01.09.2012 vchádza do platnosti Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ustanovuje sumy
stravného pre tuzemsko. Nové sumy stravného pre časové pásma sú:
a) 5 až 12 hodín – 4,00 €
b) nad 12 až 18 hodín – 6,00 €
c) nad 18 hodín – 9,30 €

 

Príklad:
Pracovná cesta 02.09.2012, 6:00-19:00 = 13 hod., bezplatne poskytnuté raňajky.
V cestovnom príkaze pridáme v záložke Vyúčtovanie pomocou tlačidla Pridaj položku vyúčtovania pracovnej cesty. Tu vyberieme
určený dopravný prostriedok, štát, v ktorom sa daný úsek uskutočnil a účel cesty. V časti Trasa zadáme údaje (mesto, dátum,
čas) o vykonaní tejto časti pracovnej cesty.
Služobná cesta trvala 13 hodín, zamestnancovi vznikol nárok na stravné vo výške 6,00 EUR. Boli mu však bezplatne
zabezpečené raňajky, preto mu budeme stravné krátiť o 2,325 EUR (hodnota krátenia sa odpočítava od stravného
nezaokrúhlená, následne sa suma stravného, v prípade potreby, zaokrúhli na najbližší eurocent nahor). Nárok na stravné je
vypočítaný nasledovne: 6,00 – 2,325 = 3,68 EUR. Krátenie je možné zadať v tuzemských aj zahraničných cestovných príkazoch.
Po zaevidovaní jednotlivých položiek vyúčtovania pracovnej cesty do cestovného príkazu odporúčame použiť funkciu Vypočítaj
stravné a vreckové. Uvedenú funkciu nájdeme v pravej strednej časti formulára Pridaj cestovný príkaz. Program
automaticky vypočíta stravné a vreckové, na ktoré vznikol zamestnancovi na pracovnej ceste nárok.

 

 

Cestovný príkaz môžeme vytlačiť potvrdením voľby Tlač, ktorá sa nachádza v spodnej časti evidencie cestovných príkazov.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty