Menu

Ako účtovať DPH pre účely vypracovania daňového priznania DPH do iného členského štátu EÚ?

Účtovanie základov dane a DPH pre účely vypracovania daňového priznania k DPH do iného členského štátu EÚ

Ak chcete okrem účtovných prípadov pre daňové priznanie k DPH v SR evidovať aj účtovné prípady pre daňové priznanie k DPH v inom členskom štáte, je potrebné rozlíšiť základy a DPH, ktoré vchádzajú do príslušného daňového priznania k DPH. Keďže samotné daňové priznanie pre DPH do iných členských štátov EÚ sa v programe OMEGA urobiť nedá, ponúkame Vám odporúčanie ako si pomôcť v takomto prípade.

POZOR: Všetky odoslané faktúry vyhotovené s iným IČ DPH, ako prideleným daňovým úradom v tuzemsku je potrebné vyhotovovať mimo programu OMEGA.

Na sledovanie DPH v inom členskom štáte, odporúčame vytvoriť si vlastné analytické účty k účtu 343, ktoré budú reprezentovať DPH (na vstupe aj výstupe) v inom členskom štáte.

POZOR: Vytvorená analytika musí byť iná, ako je prednastavená v OMEGE pre sledovanie DPH v SR.

Pri vytváraní analytických účtov k účtu 343 je preto potrebné zabezpečiť, aby sa analytické účty pre evidovanie  DPH iného členského štátu nezhodovali s analytickými účtami pre evidovanie slovenskej DPH.

Príklad:

Vytvorené analytiky účtov pre evidovanie DPH iného členského štátu                                      

Uskutočnené zdaniteľné plnenia so základnou sadzbou dane (20%)    343.920

Uskutočnené zdaniteľné plnenia so zníženou sadzbou dane (10%)      343.910

Prijaté zdaniteľné plnenia v ČR so základnou sadzbou dane (20%)     343.820

Prijaté zdaniteľné plnenia v ČR so zníženou sadzbou dane (10%)       343.810

TIP: Analytické účty vytvárate cez menu Firma – Nastavenie – Účtový rozvrh cez voľbu Pridaj. Analytickú evidenciu je možné vytvoriť aj podľa čísla riadku daňového priznania v konkrétnom štáte EÚ.

Zároveň odporúčame vytvoriť analytické účty aj k príslušným účtom 5xx, 6xx, prípadne účtom obstarania, na ktorých účtujete o majetku, tovaroch a službách a ktoré vstupujú do daňového priznania v inom členskom štáte.

Na jednoduchšie sledovanie základu dane a DPH si môžete vytvoriť taktiež analytické členenie na SZČP, napríklad prostredníctvom číselníka Činnosti. V menu Firma – Nastavenie – Činnosti si cez voľbu Pridaj vytvoríte osobitne činnosť pre daňovú povinnosť a osobitne pre nárok na odpočet. Ku každému základu dane a DPH pri účtovaní dokladov následne priradíte kód vybranej činnosti.

Všetky základy dane a DPH je potrebné účtovať s typom sumy „V“ voľný základ.

Príklad:

Zaúčtovanie odoslanej faktúry s vaším českým IČ DPH do OMEGY:

Suma spolu: S    12 000,00 CZK               311.000

Základ dane: V    10 000,00 CZK                                      604.920

DPH:            V    2 000,00 CZK                                         343.920

Doklad odporúčame vytvárať v okruhu zOF prostredníctvom vzoru 51 – OF Nový doklad (CM)rozpis DPH, kde v rozpise sumy zadávate hodnotu do riadku Voľný základ. Program následne vytvorí dva účtovné zápisy s typmi súm Suma spolu (typ sumy S) a Voľný základ (typ sumy V). Tretí účtovný zápis odporúčame urobiť ako kópiu z druhého riadku cez voľbu Kópia. V druhom a treťom účtovnom zápise je potrebné napísať vypočítanú hodnotu základu dane a DPH a tiež doplniť správne účty a typy súm.

Účty 604.920 a 343.920 reprezentujú základ dane a DPH, ktoré budú súčasťou českého daňového priznania a do slovenského nevstúpia. Pri týchto sumách je potrebné použiť typ sumy Voľný základ (V). Typ sumy Voľný základ zabezpečí, že táto suma sa do daňového priznania k DPH v SR vôbec nedostane.

K základu dane a DPH následne priradíte aj kód vybranej činnosti (CZ – DPH Zdaniteľné obchody).

Rovnakým spôsobom je možné zaúčtovať aj zDF prostredníctvom vzoru 71 – DF – Nový doklad (CM)-rozpis DPH s použitím účtov 504.820 a 343.820 a vytvorenej činnosti CZ – DPH Odpočítanie dane. Všetky základy dane a DPH je potrebné rovnako účtovať s typom sumy „V“ voľný základ.

Podklad pre vytvorenie daňového priznania v inom členskom štáte

Ako podklad pre vytvorenie českého daňového priznania Vám poslúži tlačová zostava Kniha analytickej evidencie v oboch menách, kde si pred vyplnením daňového priznania vyfiltrujete účtovné záznamy podľa činností. Vybranú činnosť zadávate priamo v Knihe analytickej evidencie cez Ďalšie filtre v ľavom hornom rohu. Daňové priznanie je potrebné urobiť ručne.

Príklad: Kniha analytickej evidencie v oboch menách za činnosť: DPH – Zdaniteľné obchody

Rovnakým spôsobom si môžete vyfiltrovať aj doklady týkajúce sa odpočítania dane za činnosť CZ DPH – Odpočítanie dane.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link