Menu

Ako si nastavím zastávku na stredisku, zákazke, činnosti alebo pracovníkovi pri účtovaní dokladu?

Pridanie zastávky na SZČP v predkontáciách

Novú zastávku na stredisku, zákazke, činnosti alebo pracovníkovi (SZČP) si môžete pridať v predkontáciách dvomi spôsobmi – ručne alebo použitím automatickej funkcie. Ručne zastávku pridávate, ak potrebujete zmeniť jednu alebo len pár predkontácií, automatickú funkciu využijete, ak potrebujete zmeniť viacero predkontácií.

Ručné pridanie zastávky

Postup pre ručné pridanie zastávky v predkontáciách je nasledovný:

  1. Vo formulári Účtovné doklady (Evidencia ® Účtovné doklady) vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu Okruh druh dokladu, ktorému chcete v predkontáciách pridať zastávku (v našom prípade OF). Stlačíte tlačidlo Pridaj a v zobrazenom formulári Pridaj účtovný doklad kliknete na ikonu lupy nachádzajúcu sa vedľa rozbaľovacieho zoznamu Predkontácia (zakrúžkovaná časť).

2. Zobrazí sa formulár Výber predkontácie, v ktorom sa nachádzajú všetky preddefinované predkontácie. Vyberiete tú, v ktorej chcete pridať zastávku na SZČP a stlačíte tlačidlo Oprav. V časti Základné nastavenie stlačíte Ďalej, rovnaký postup zvolíte aj v ďalšom kroku Automatické naplnenie.

V ďalšom kroku Zastavenie na bunkách je potrebné zakliknúť stredisko (zákazku, činnosť alebo pracovníka) a zmenu potvrdiť tlačidlom Ďalej a následne OK, aby sa zmena v predkontácií uložila.

Rovnakým spôsobom postupujete aj pri ďalších predkontáciách.

Automatické pridanie zastávky

Automaticky pridáte zastávku v predkontáciách použitím hromadnej funkcie, ktorú spustíte vo formulári Výber predkontácie. Postup je nasledovný:

  1. Vo formulári Výber predkontácie vyberiete záložku Funkcie. Po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberiete voľbu Zmena stredísk v predkontáciách. Zobrazí sa formulár Úprava predkontácií:

2. V hornej časti tohto formulára určíte, či chcete zastávku pridať alebo odobrať. V dolnej časti nastavíte, na ktorých predkontáciach sa má zmena vykonať – buď na všetkých alebo tých, ktoré zodpovedajú zvoleným kritériám, pričom tieto kritériá môžete aj kombinovať.

3.Potvrdením tlačidlom Ok sa zmeny uložia. Podobný postup použijete aj pri pridávaní zastávky na zákazke, činnosti alebo pracovníkoch.

TIP: Každá z týchto funkcií je prístupná aj v príslušnom číselníku (Strediská, Zákazky, Činnosti, Pracovníci) po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie v záložke Funkcie

KROS
Copy link