Menu

Ako zaúčtovať nákup a výdaj stravných lístkov

Platiteľ DPH obdržal od firmy ABC, s.r.o., ktorý je tiež platiteľom DPH, dodávateľskú faktúru za nákup stravných lístkov.

1. Faktúru zaúčtujeme v evidencii účtovných dokladov do okruhu DF. Pri účtovaní použijeme automatické účtovanie 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH). V rozpise DPH hodnotu za stravné lístky zadáme do riadku Neobsahuje DPH a hodnotu manipulačného poplatku do riadku Vyššia DPH.

2. Výdaj stravných lístkov do spotreby odporúčame zaúčtovať jedným interným dokladom, použiť môžeme automatické účtovanie ID – Nový doklad.

Zhrnutie:

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty