Ako zaúčtovať nákup a výdaj stravných lístkov

Príklad:

Dňa 31.10.2014 sme obdržali dodávateľskú faktúru za nákup stravných lístkov od spoločnosti ABC, s. r.o. Faktúru je potrebné zaúčtovať v menu Evidencia – Účtovné doklady do okruhu DF s dátumom vzniku daňovej povinnosti 30.10.2014. Pri účtovaní odporúčame využiť automatické účtovanie 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).

Pri účtovaní DF za stravné lístky je v rozpise DPH potrebné zadať hodnotu stravných lístkov do riadku Neobsahuje DPH a hodnotu manipulačného poplatku do riadku Vyššia DPH.

Výdaj stravných lístkov do spotreby odporúčame zaúčtovať jedným interným dokladom. Doklad odporúčame účtovať s použitím automatického účtovania ID ID – Nový doklad.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link