Menu

Kontrola počiatočných stavov

 

Po prechode z jedného účtovného roka do druhého odporúčame odsúhlasiť počiatočné stavy nasledovne:

 • Vytlačíme si hlavnú knihu alebo súvahu jednoduchú za obdobie Otvorenie – Otvorenie.
 • Skontrolujeme si účet 701 – Začiatočný účet súvahový (je potrebné aby bol stav nulový – aktíva sa musia rovnať pasívam).

 • Skontrolujeme, účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (výsledok hospodárenia z predchádzajúceho roka).

Pred kontrolou počiatočných stavov odporúčame spustiť programovú kontrolu účtovníctva v menu Firma – Kontrola. Program automaticky skontroluje účty 431, 701 a upozorní, ak nie sú na účtoch nulové zostatky.

Účet 701 – Začiatočný účet súvahový zostatok

 1. Ak ste už aj minulý rok účtovali v programe OMEGA
 • Ak v starom roku nemáme vytvorenú závierku účtovníctva výsledok hospodárenia program prenesie na účet 701. Skontrolujme si v starom roku, či je vytvorená závierka účtovníctva cez menu Firma – Závierka účtovníctva. Ak by sa tam nenachádzala, je potrebné si ju vytvoriť. Po vytvorení závierky urobíme opakovaný prechod do nového roka cez menu Firma – Prechod do ďalšieho roka, výsledok hospodárenia sa automaticky preúčtuje na účet 431 a účet 701 zostane nulový.

Ak nechceme vykonať opakovaný prechod do nového roka, účet 701 môžeme vyrovnať vytvorením Interného dokladu do obdobia Otvorenie, so zaúčtovaním 701/431 – zisk alebo 431/701 – strata.

 

 • Ak napriek tomu má účet 701 zostatok, je potrebné skontrolovať počiatočné stavy bežného roka s koncovými zostatkami minulého roka. Vytlačíme si hlavnú knihu (bežný rok) za obdobie Otvorenie – Otvorenie a hlavnú knihu (minulý rok) za obdobie Otvorenie – December.

  2.Ak v OMEGE účtujete prvý rok (prešli ste z iného ekonomického softvéru), postupujte podľa tohto návodu.

   

  Vzdelávajte sa s KROS academy

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
  Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

  Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

  E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
  Legislatívna TOUR 2021/2022

  Legislatívna TOUR 2021/2022

  Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
  Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

  Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

  Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
  Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

  Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

  Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
  Daňové výdavky živnostníka

  Daňové výdavky živnostníka

  Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
  Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

  Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

  Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
  Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

  Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

  Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
  Majetok vo vašich rukách

  Majetok vo vašich rukách

  Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

  Pozrite si celú ponuku

  Webináre

  Online vzdelávanie odkiaľkolvek
  Ebooky

  Ebooky a príručky

  Príručky pre používateľov
  Videoskolenia

  Videoškolenia

  Rady odborníkov na žiadané témy
  KROS
  Copy link