Nákup stravných lístkov (s DPH) a ich výdaj do spotreby

Firma zakúpila 200 ks stravných lístkov od stravovacieho zariadenia (napr. podnikovej jedálne). Zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom zo sociálneho fondu sumou 70 EUR. Zamestnanec za stravný lístok zaplatí 1,20 EUR (v internej smernici je stanovené, že zamestnanec za stravný lístok zaplatí 1 EUR bez DPH). Došlá faktúra je zaúčtovaná dňa 31.10.2014. Stravné lístky boli vydané do spotreby, faktúru firma uhradila bankovým prevodom.

  1. Došlá faktúra za nákup 200 kusov stravných lístkov v hodnote 3 EUR, zaúčtovaná dňa 31.10.2014 s dátumom vzniku daňovej povinnosti 31.10.2014.

 Dodávateľská faktúra (DF) č.30140026

2. Výdaj stravných lístkov do spotreby. Zaúčtovanie jedným interným dokladom dňa 01.11.2014. V hornej časti do poľa Text zadajte napr. “Stravné lístky”. Ďalej vyplňte pole Dátum Vyhotovenia.

POZOR! Sumu (v hornej časti v poli Suma spolu) nevypĺňajte, po zaúčtovaní a uložení dokladu si program sám celkovú sumu dopočíta!

V účtovnej časti zaúčtujte jednotlivé predkontácie.

Interný doklad (ID) č.IDX140009 – výdaj stravných lístkov do spotreby

3. Úhradu došlej faktúry bankovým prevodom dňa 06.11.2014.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link