Menu

Ako si naimportovať aktuálne štandardné automatické účtovania, ktoré dodáva firma KROS

Pri práci môže nastať prípad, že si potrebujeme naimportovať automatické účtovania a predkontácie, ktoré sú prednastavené v programe (napr. po nekorektných úpravách alebo porušení automatických účtovaní a predkontácií).Urobíme tak vo formulári Výber automatického účtovania.Dostaneme sa do neho po výbere z hlavného menu programu Evidencia – Účtovné doklady, po stlačení tlačidla Pridaj(ľubovoľný doklad) a následne po stlačení tlačidla so symbolom lupy vedľa poľa Automatické účtovanie.
V záložke Funkcie sa nachádza tlačidlo Ďalšie funkcie. Po jeho stlačení máme k dispozícii dve voľby: Nahraď všetky automatické účtovania a predkontácie štandardnými alebo Nahraď užívateľom nezmenené automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
1. Ak používame len prednastavené automatické účtovania a predkontácie
– V zozname automatických účtovaní pôjdeme do záložky Funkcie-Ďalšie funkcie a vyberieme voľbu Nahraď všetky automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
– Program všetky automatické účtovania vymaže a nahradí novými (prednastavenými výrobcom).
2.Ak sme automatické účtovania a predkontácie upravovali alebo vytvorili vlastné (sú automaticky označené v stĺpci U krížikom).
– V prípade, ak máme vytvorené vlastné alebo upravené automatické účtovania a predkontácie a chceme ich zachovať, po kliknutí na tlačidlo Ďalšie funkcie vyberieme voľbu Nahraď užívateľom nezmenené automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
– To znamená, že program automatické účtovania a predkontácie nevymaže, nahradí len tie, ktoré nie sú upravované (nemajú krížik v stĺpci U).
KROS
Copy link