Menu

Mám partnera, ktorý má viac pobočiek, ako to správne nahodiť do číselníka partnerov?

V programe OMEGA si môžeme k jednotlivým partnerom pridať aj ich pobočky a tlačiť výstupy buď za celú firmu alebo členené podľa týchto pobočiek. Použijeme nasledujúci postup:

  1. Pri pridávaní jednotlivých pobočiek zadáme každej pobočke rovnaký názov (napr. ABC, s.r.o.) a zároveň zadáte každej pobočke iný kód (napr. ABC1, ABC2, ABC3).
  2. Doklady potom evidujeme na pobočky tak, že vyberieme partnera z číselníka s odlišným kódom.
  3. Výstupné zostavy ako prehľad pohľadávok (záväzkov) alebo saldokonto potom môžeme tlačiť za celú firmu tak, že zadávate názov partnera bez kódu. Po výbere partnera z číselníka je potrebné doplnený údaj v bunke kód ručne vymazať.
  4. Ak potrebujeme výstup za jednotlivé pobočky, z číselníka partnerov pomocou lupy na konci bunky vyberiete firmu aj s príslušným kódom.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty