Menu

Suma tuzemského stravného od 1. júla 2019

S účinnosťou od 1.  júla 2019 sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvýšili sumy stravného.

Tuzemské stravné sa menilo nasledovne

  • 5,10 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín (4,80 € do 30. 06. 2019),
  • 7,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (7,10 € do 30. 06. 2019),
  • 11,60 € pre časové pásmo nad 18 hodín (10,90 € do 30. 06. 2019).

Uvedené sumy stravného sú zapracované od verzie 22.50.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

 

 

 

 

 

KROS
Copy link