Menu

Viete, či ste v zisku? Prehľad o hospodárskom výsledku.

Ako to vyzerá s hospodárením firmy? Ako sa firme darilo a aká daň nás tento rok čaká?

V OMEGE nám potrebné informácie poskytne zostava Výsledovka jednoduchá. Rôzne kritéria pre tlač zostavy nám umožnia zobrazenie výsledkov z rôznych pohľadov. Uvidíme obraty celkové alebo po mesiacoch, prípadne za konkrétne strediská alebo zákazky.
Pre zobrazenie zostavy nie je nutné robiť závierku účtovníctva.Pri použití informácií zo zostavy však treba zohľadniť to,či už máme urobenú uzávierku skladu, dlhodobého majetku, alebo kurzových rozdielov zPD, zBV a saldokonta.
Hodnoty z uvedených uzávierok niekedy výrazne ovplyvnia výsledok hospodárenia.
Potvrdením Pokračuj sa zobrazí formulár, kde zadáme kritéria, podľa ktorých sa zobrazia údaje v zostave.
V zostave Výsledovka komplexná je celkový výsledok hospodárenia upravený o Pripočítateľné položky a Odpočítateľné položky.
Sú to hodnoty účtované na účtoch nákladov a výnosov, na ktorých sme v účtovom rozvrhu zapli voľbu Nedaňový.
V prípade, ak sledujeme náklady a výnosy v členení na SZČP (strediská, zákazky, činnosti alebo pracovníci),v časti Predmet tlače zvolíme zostavu Výsledovka jednoduchá SZČP. Získame tak prehľad, aký výsledok hospodárenia vo firme dosahujú jednotlivé strediská či zákazky.
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty