Menu

Viete, či ste v zisku? Prehľad o hospodárskom výsledku.

Ako to vyzerá s hospodárením firmy? Ako sa firme darilo a aká daň nás tento rok čaká?

V OMEGE nám potrebné informácie poskytne zostava Výsledovka jednoduchá. Rôzne kritéria pre tlač zostavy nám umožnia zobrazenie výsledkov z rôznych pohľadov. Uvidíme obraty celkové alebo po mesiacoch, prípadne za konkrétne strediská alebo zákazky.
Pre zobrazenie zostavy nie je nutné robiť závierku účtovníctva.Pri použití informácií zo zostavy však treba zohľadniť to,či už máme urobenú uzávierku skladu, dlhodobého majetku, alebo kurzových rozdielov zPD, zBV a saldokonta.
Hodnoty z uvedených uzávierok niekedy výrazne ovplyvnia výsledok hospodárenia.
Potvrdením Pokračuj sa zobrazí formulár, kde zadáme kritéria, podľa ktorých sa zobrazia údaje v zostave.
V zostave Výsledovka komplexná je celkový výsledok hospodárenia upravený o Pripočítateľné položky a Odpočítateľné položky.
Sú to hodnoty účtované na účtoch nákladov a výnosov, na ktorých sme v účtovom rozvrhu zapli voľbu Nedaňový.
V prípade, ak sledujeme náklady a výnosy v členení na SZČP (strediská, zákazky, činnosti alebo pracovníci),v časti Predmet tlače zvolíme zostavu Výsledovka jednoduchá SZČP. Získame tak prehľad, aký výsledok hospodárenia vo firme dosahujú jednotlivé strediská či zákazky.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link