Účtovanie obstarania majetku formou finančného prenájmu s využitím na osobnú potrebu

 

Účtovná jednotka obstarala traktorovú záhradnú kosačku formou finančného prenájmu (lízingu). Uvedený majetok je využívaný aj na osobnú potrebu, preto si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 80%.

Lízingová zmluva obsahuje tieto údaje:

Text Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Obstarávacia cena (istina) 2 500,00 500,00 3 000,00
Lízingový úrok 375,00 75,00 450,00
1.zvýšená splátka (20%) 500,00 100,00 600,00
Poplatok za uzatvorenie LZ 20,00 4,00 24,00
Poplatok za prevod vlastníctva 33,00 6,60 39,60

Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár s predpismi splátok:

P. č. Dátum splatnosti Istina

bez DPH (474.001)

Lízingový úrok Základ DPH Sadzba DPH Suma DPH Na úhradu celkom

(474.002)

1. 19. 2. 2016 49,25 0 49,25 20 % 9,85 59,10
2. 19. 3. 2016 34,50 14,75 49,25 20 % 9,85 59,10
3. 19. 4. 2016 34,76 14,49 49,25 20 % 9,85 59,10
4. 19. 5. 2016 35,04 14,21 49,25 20 % 9,85 59,10
atď.

Všetky položky každej jednej splátky musíme rozúčtovať aj podľa pomeru využívania majetku na podnikanie a na osobnú potrebu (v príklade na 80% a 20 %).

Pre prehľadnejšiu evidenciu budeme preto používať účet 474.001 pre účtovanie postupného znižovania záväzku z istiny (obstarávacej ceny) a účet 474.002, pre evidovanie jednotlivých predpisov splátok a ich úhrad.

Postup účtovania:

  1. Zaúčtovanie 1. zvýšenej splátky

2. Zaúčtovanie spracovateľského poplatku za uzatvorenie LZ

3. Úhrada DF za 1. zvýšenú splátku

4. Úhrada spracovateľského poplatku

5. Zaúčtovanie obstarania automobilu

6. Zaradenie automobilu do používania

 

 7. Zaúčtovanie 1. mesačnej splátky

8. Zaúčtovanie 2. mesačnej splátky

Nakoľko účtovný rozpis splátky je viacriadkový (kvôli rozúčtovaniu položiek na 80% a 20%), odporúčame doklady na ďalšie mesačné splátky vytvoriť pomocou kópie. V dokladoch upravíme iba potrebné údaje a sumy podľa splátkového kalendára.

9. Úhrada 1. mesačnej splátky

Zhrnutie:

P. č. Doklad Text Suma Typ sumy Oddiel KV DPH Účtovanie
MD D
1. DF – 160001 Suma spolu 600,00 S X 474.002
1.zvýšená splátka – 80% 400,00 A B2 042.000  
DPH z 1. zvýšenej splátky – 80% 80,00 21A B2 343.020  
1.zvýšená splátka – 20% 100,00 KV B2 042.000  
DPH z 1. zvýšenej splátky – 20% 20,00 KV20 B2 548.999  
2. DF – 160002 Suma spolu 24,00 S X 379.000
Spracovateľský poplatok – 80% 16,00 A B2 042.000  
DPH zo spracovateľského popl. – 80% 3,20 21A B2 343.020  
Spracovateľský poplatok – 20% 4,00 KV B2 042.000  
DPH zo spracovateľského popl. – 20% 0,80 KV20 B2 548.999  
3. BV Úhrada 1. zvýšenej splátky (160001) 600,00 V X 474.002 221.400
4. BV Úhrada spracovateľského poplatku (160002) 24,00 V X 379.000 221.400
5. ID Obstaranie majetku (2500 + 33 – 500) 2 033,00 V X 042.000 474.001
6. ID Zaradenie majetku (2500 + 20 + 33) 2 553,00 V X 022.000 042.000
7. DF – 160003 1. mesačná splátka 59,10 S X 474.002
Istina – 80% 39,40 A B2 474.001  
DPH z istiny – 80% 7,88 21A B2 343.020  
Istina – 20% 9,85 KV B2 474.001  
DPH z istiny – 20% 1,97 KV20 B2 548.999  
8. DF – 160004 2. mesačná splátka 59,10 S X   474.002
Istina – 80% 27,60 A B2 474.001  
DPH z istiny – 80% 5,52 21A B2 343.020  
Istina – 20% 6,90 KV B2 474.001  
DPH z istiny – 20% 1,38 KV20 B2 548.999  
Úrok – 80% 11,80 A B2 562.000  
DPH z úroku – 80% 2,36 21A B2 343.020  
Úrok – 20%           2,95 KV B2 562.999  
  DPH z úroku – 20% 0,59 KV20 B2 562.999  
9. BV Úhrada 1. mesačnej splátky 59,10 V X 474.002 221.400

Obstarávaciu cenu zaúčtujeme do nákladov v podobe odpisov. Môžeme na to využiť Evidenciu – Dlhodobého majetku.

Od 1.1.2015 bol zrušený typ daňového odpisu lízing. Je potrebné použiť typ daňového odpisu rovnomerný alebo zrýchlený, v závislosti od odpisovej skupiny, do ktorej je majetok zaradený.

Na karte majetku, ktorý je využívaný na osobnú potrebu, je nutné zapnúť voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu a nastaviť percento. Po zapnutí tejto voľby sa krátenie daňového odpisu do daňových výdavkov vykoná prostredníctvom pripočítateľnej položky k základu dane v DP PO.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via