Účtovanie obstarania majetku formou finančného prenájmu s využitím na osobnú potrebu

 

Účtovná jednotka obstarala traktorovú záhradnú kosačku formou finančného prenájmu (lízingu). Uvedený majetok je využívaný aj na osobnú potrebu, preto si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 80%.

Lízingová zmluva obsahuje tieto údaje:

TextCena bez DPHDPHCena s DPH
Obstarávacia cena (istina)2 500,00500,003 000,00
Lízingový úrok375,0075,00450,00
1.zvýšená splátka (20%)500,00100,00600,00
Poplatok za uzatvorenie LZ20,004,0024,00
Poplatok za prevod vlastníctva33,006,6039,60

Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár s predpismi splátok:

P. č.Dátum splatnostiIstina

bez DPH (474.001)

Lízingový úrokZáklad DPHSadzba DPHSuma DPHNa úhradu celkom

(474.002)

1.19. 2. 201649,25049,2520 %9,8559,10
2.19. 3. 201634,5014,7549,2520 %9,8559,10
3.19. 4. 201634,7614,4949,2520 %9,8559,10
4.19. 5. 201635,0414,2149,2520 %9,8559,10
atď.

Všetky položky každej jednej splátky musíme rozúčtovať aj podľa pomeru využívania majetku na podnikanie a na osobnú potrebu (v príklade na 80% a 20 %).

Pre prehľadnejšiu evidenciu budeme preto používať účet 474.001 pre účtovanie postupného znižovania záväzku z istiny (obstarávacej ceny) a účet 474.002, pre evidovanie jednotlivých predpisov splátok a ich úhrad.

Postup účtovania:

  1. Zaúčtovanie 1. zvýšenej splátky

2. Zaúčtovanie spracovateľského poplatku za uzatvorenie LZ

3. Úhrada DF za 1. zvýšenú splátku

4. Úhrada spracovateľského poplatku

5. Zaúčtovanie obstarania automobilu

6. Zaradenie automobilu do používania

 

 7. Zaúčtovanie 1. mesačnej splátky

8. Zaúčtovanie 2. mesačnej splátky

Nakoľko účtovný rozpis splátky je viacriadkový (kvôli rozúčtovaniu položiek na 80% a 20%), odporúčame doklady na ďalšie mesačné splátky vytvoriť pomocou kópie. V dokladoch upravíme iba potrebné údaje a sumy podľa splátkového kalendára.

9. Úhrada 1. mesačnej splátky

Zhrnutie:

P. č.DokladTextSumaTyp sumyOddiel KV DPHÚčtovanie
MDD
1.DF – 160001Suma spolu600,00SX474.002
1.zvýšená splátka – 80%400,00AB2042.000 
DPH z 1. zvýšenej splátky – 80%80,0021AB2343.020 
1.zvýšená splátka – 20%100,00KVB2042.000 
DPH z 1. zvýšenej splátky – 20%20,00KV20B2548.999 
2.DF – 160002Suma spolu24,00SX379.000
Spracovateľský poplatok – 80%16,00AB2042.000 
DPH zo spracovateľského popl. – 80%3,2021AB2343.020 
Spracovateľský poplatok – 20%4,00KVB2042.000 
DPH zo spracovateľského popl. – 20%0,80KV20B2548.999 
3.BVÚhrada 1. zvýšenej splátky (160001)600,00VX474.002221.400
4.BVÚhrada spracovateľského poplatku (160002)24,00VX379.000221.400
5.IDObstaranie majetku (2500 + 33 – 500)2 033,00VX042.000474.001
6.IDZaradenie majetku (2500 + 20 + 33)2 553,00VX022.000042.000
7.DF – 1600031. mesačná splátka59,10SX474.002
Istina – 80%39,40AB2474.001 
DPH z istiny – 80%7,8821AB2343.020 
Istina – 20%9,85KVB2474.001 
DPH z istiny – 20%1,97KV20B2548.999 
8.DF – 1600042. mesačná splátka59,10SX 474.002
Istina – 80%27,60AB2474.001 
DPH z istiny – 80%5,5221AB2343.020 
Istina – 20%6,90KVB2474.001 
DPH z istiny – 20%1,38KV20B2548.999 
Úrok – 80%11,80AB2562.000 
DPH z úroku – 80%2,3621AB2343.020 
Úrok – 20%          2,95KVB2562.999 
 DPH z úroku – 20%0,59KV20B2562.999 
9.BVÚhrada 1. mesačnej splátky59,10VX474.002221.400

Obstarávaciu cenu zaúčtujeme do nákladov v podobe odpisov. Môžeme na to využiť Evidenciu – Dlhodobého majetku.

Od 1.1.2015 bol zrušený typ daňového odpisu lízing. Je potrebné použiť typ daňového odpisu rovnomerný alebo zrýchlený, v závislosti od odpisovej skupiny, do ktorej je majetok zaradený.

Na karte majetku, ktorý je využívaný na osobnú potrebu, je nutné zapnúť voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu a nastaviť percento. Po zapnutí tejto voľby sa krátenie daňového odpisu do daňových výdavkov vykoná prostredníctvom pripočítateľnej položky k základu dane v DP PO.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link