Menu

Ako vystaviť faktúry so smerovaním do Kontrolného výkazu DPH?

V prípade, že vystavujete faktúry v module Fakturácia a chcete si zjednodušiť prácu, prípadne Vaši pracovníci neovládajú problematiku DPH (výber typu sumy a oddielu KV DPH), odporúčame vytvoriť samostatné číselné rady na jednotlivé druhy predaja.
Nastavenie typu sumy a oddielu KV DPH je zapamätané pre každý číselný rad. Potom je možné využiť automatiku pre zápis faktúry do Evidencie účtovných dokladov s automatickým zaúčtovaním.

 

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty