Majetok obstaraný formou finančného prenájmu (lízingu)

Pokiaľ ste obstarali automobil, prípadne iný majetok formou finančného prenájmu (lízingu), môžete postupovať pri účtovaní v programe OMEGA podľa nasledovného príkladu.

Účtovná jednotka obstarala úžitkový automobil formou finančného prenájmu (lízingu) s dobou prenájmu 36 mesiacov. Lízingová zmluva obsahuje tieto údaje:

 

TextCena bez DPHDPHCena s DPH
Obstarávacia cena (istina)32 196,006 439,2038 635,20
Lízingový úrok4 835,00967,005 802,00
1. zvýšená splátka (20%)6 440,001 288,007 728,00
Poplatok za uzatvorenie LZ190,0038,00228,00
Poplatok za prevod vlastníctva33,006,6039,60

Prvá zvýšená splátka je súčasťou obstarávacej ceny, splatná 21.1.2016

Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár s predpismi splátok:

P. č.Dátum splatnostiIstinaLízingový úrokZáklad DPHSadzba DPHSuma DPHNa úhradu celkom
1.19. 2. 2016637,350637,3520 %127,47764,82
2.19. 3. 2016446,86190,49637,3520 %127,47764,82
3.19. 4. 2016450,25187,10637,3520 %127,47764,82
4.19. 5. 2016453,66183,69637,3520 %127,47764,82
atď.

Postup účtovania:

Na účtovanie záväzkov vyplývajúcich z lízingovej zmluvy je možné použiť interné doklady alebo došlé faktúry. Prehľadnosť v evidencii záväzkov dosiahneme, ak použijeme samostatnú evidenciu v okruhu došlých faktúr.

 

V našom príklade sme na účtovanie takýchto záväzkov vytvorili v okruhu došlých faktúr evidenciu a číselný rad DFL. Do nastavenia číselného radu sme prednastavili účet 474.000, ktorý v účtovom rozvrhu označíme ako saldokontný. To znamená, že účtovné zápisy s úhradami jednotlivých splátok budeme párovať s dokladmi so zaúčtovaným záväzkom. Umožní nám to priebežne sledovať vysporiadanie záväzku z finančného prenájmu.

 1. Obstaranie úžitkového automobilu
  DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v splátkovom kalendári.
 2. Zaradenie úžitkového automobilu (istina + poplatok za uzatvorenie LZ)

 3. Zaúčtovanie DPH z 1. zvýšenej splátky


  O prvej zvýšenej splátke neúčtujeme z dôvodu, že je už zahrnutá v obstarávacej cene a zaúčtovaná v 1. účtovnom prípade na účtoch 042.000/474.000.
 4. Zaúčtovanie úhrad v okruhu BV: 

  – 1. zvýšenej splátky
  Prvá zvýšená splátka je súčasťou sumy obstarania, preto ju párujeme v bunke Uhradiť doklad na faktúru s interným číslom 30160001.- Spracovateľského poplatkuSpracovateľský poplatok sme zaúčtovali v jednom účtovnom prípade s obstaraním vozidla, preto úhradu tiež párujeme na faktúru s interným číslom 30160001.– DPH z 1. zvýšenej splátky
  DPH z 1. zvýšenej splátky bola zaúčtovaná samostatne, preto úhradu v bunke Uhradiť doklad párujeme na faktúru s interným číslom 30160002.

 5. Zaúčtovanie 1. mesačnej splátky podľa splátkového kalendára

 6. Úhrada 1. mesačnej splátky v okruhu BV
  Hodnota istiny jednotlivých splátok je zaúčtovaná  v 1. účtovnom doklade – obstaranie úžitkového automobilu. Preto úhradu budeme vždy párovať na faktúru s interným číslom 30160001.
  DPH istiny účtujeme v jednotlivých splátkach. Úhradu preto párujeme na faktúru s interným číslom 30160003.
 7. Zaúčtovanie druhej mesačnej splátky 

 8. Úhrada 2. mesačnej splátky v okruhu BV 

Časť úhrady, ktorá predstavuje istinu opäť párujeme na faktúru s interným číslom 30160001.

Časť úhrady, ktorá predstavuje úrok, DPH z úroku a DPH z istiny párujeme na faktúru s interným číslo 30160004.

Aj keď lízingovú splátku uhrádzame jednou sumou, v doklade zaúčtujeme dva účtovné zápisy. V jednom zápise hodnotu istiny spárujeme s faktúrou č. 30160001 a v druhom zápise hodnotu ostatných položiek splátky (úrok, DPH z úroku, DPH z istiny a pod.) spárujeme s faktúrou č. 30160004. Dosiahneme tak, že predpis a úhrada záväzku budú správne saldokontne vysporiadané

Rovnaký postup pre evidovanie predpisu splátky a úhrady budeme opakovať podľa rozpisu splátok. V našom príklade sa splátky uhrádzajú vždy k 19. dňu v mesiaci, čomu zodpovedajú dátumy na DF.

Hodnotu istiny zaúčtujeme do nákladov v podobe odpisov. Môžeme na to využiť Evidenciu – Dlhodobý majetok.

Od 1.1.2015 bol zrušený typ daňového odpisu lízing. Je potrebné použiť typ daňového odpisu rovnomerný alebo zrýchlený, v závislosti od odpisovej skupiny, do ktorej je daný majetok zaradený.

Zhrnutie:

P. č.DokladTextSumaTyp sumyOddiel KV DPHÚčtovanie
MDD
1.DF – 30160001Obstaranie automobilu lízingom32 424,00SX474.000
 Spracovateľský poplatok190,00AB2042.000 
 DPH so spracovateľského poplatku38,0021AB2343.020 
 Istina32 196,00VX042.000 
2.IDZaradenie automobilu32 386,00VX022.000042.000
3.DF – 30160002DPH z 1. zvýšenej splátky1 288,00SX474.00
 Základ dane k 1. zvýšenej splátky6 440,00AB2 
 Odpočítanie dane – DPH § 49 ods. 2 písm. b)1 288,0021AB2343.020 
 Storno základu dane k 1. zvýšenej splátky-6 440,00VX 
4.BVÚhrada 1. zvýšenej splátky (30160001)6 440,00VX474.000221.400
  Úhrada spracovateľského poplatku (30160001)228,00VX474.000221.400
 Úhrada DPH z 1. zvýšenej splátky (30160002)1 288,00VX474.000221.400
5.DF – 301600031. mesačná splátka127,47SX474.000
 Základ dane – istina637,35AB2 
 Storno základu dane – istina-637,35VX 
 DPH k základu dane – istina127,4721AB2343.020 
6.BVÚhrada 1. mesačnej  – istina (30160001)637,35VX474.000221.400
  Úhrada DPH z 1. mesačnej splátky (30160002)127,47VX474.000221.400
7.DF – 301600042. mesačná splátka317,96SX474.000
 Základ dane – istina446,86AB2 
 Storno základu dane – istina-446,86VX 
 DPH istina89,3721AB2343.020 
 Úrok190,49AB2562.000 
 DPH úrok38,1021AB2343.020 
8.BVÚhrada istiny (30160001)446,86VX474.000221.400
  Úhrada – úrok, DPH z úroku, DPH z istiny (30160004)317,96VX474.000221.400

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link