Menu

Ako naimportovať doklady z iKROSU do OMEGY?

iKONEKT – prepojenie OMEGY a aplikácie iKROS

Na založenie účtu v iKROSe existujú dva spôsoby – cez stránku iKROS a priamo v OMEGE. Faktúry vystavené v iKROSe si účtovníčka kedykoľvek stiahne do programu a zaúčtuje. V iKROSe si zasa môžeme sledovať či už sú faktúry uhradené a ako sa firme celkovo darí.

1. Registrácia cez stránku iKROS
2. Vytvorenie iKROS účtu cez OMEGU
3. Vystavenie dokladov v iKROSe a ich import do OMEGY

1. Registrácia cez stránku iKROS

Na stránke www.ikros.sk klikneme na voľbu Registrácia a zaregistrujeme sa.

Zadáme emailovú adresu a heslo pre registráciu. Kliknutím na Vytvoriť účet sa otvorí iKROS účet.

Následne prepojíme iKROS účet s firmou v programe OMEGA. V OMEGE v hlavnom menu Fakturácia – Odoslané faktúry potvrdíme tlačidlo iKROS.

Pri prvom prepojení zadáme emailovú adresu, ktorou sa prihlasujeme do iKROS účtu. Zvolíme analytiky účtov fakturácie pre jednotlivé druhy položiek.

Na zadanú emailovú adresu príde aktivačný email pre potvrdenie prepojenia programu OMEGA s iKROSom. Klikneme na voľbu Povoliť prepojenie, čo nás presmeruje na stránku iKROSu, kde sa stačí prihlásiť.

Aktivovať prepojenie iKROS účtu s firmou v OMEGE môžeme aj priamo v iKROSe. Klikneme na názov spoločnosti v pravom hornom rohu, vyberieme Nastavenia – Prepojenie s účtovníctvom a potvrdíme voľbu Aktivuj.

1.1 IČO firmy musí byť totožné v iKROSe aj v OMEGE

Pre funkčné prepojenie iKROSu a OMEGY je potrebné mať v oboch nastavené rovnaké IČO firmy.

V iKROSe zadáme IČO spoločnosti cez šípku vedľa názvu firmy (vpravo hore) a následne vyberieme voľbu Nastavenia – Firma.

V programe OMEGA IČO firmy zadáme cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje – v záložke Základné údaje. 

1.2      Číslovanie dokladov

Správne evidovanie dokladov zabezpečíme rovnakým číslovaním v iKROSe aj v programe OMEGA.

V iKROSe v časti Nastavenia – Číslovanie dokladov nastavíme pre jednotlivé okruhy dokladov číselné rady a číslovanie rovnako, ako ich máme nastavené v programe OMEGA.

V platených balíkoch iKROSu je možné vytvoriť viac číselných radov, napríklad samostatný číselný rad pre tuzemské faktúry, samostatný číselný rad pre zahraničné odoslané faktúry, odoslané dobropisy a podobne.

Aby sa faktúry do OMEGY naimportovali správne, doklady v iKROSe evidujeme v príslušných číselných radoch. Program sa pri importe správa nasledovne:

  • V iKROSe nahráme OF mínusom – doklad sa nenaimportuje, očakáva, že ide o OD.
  • V iKROSe nahráme OF plusom – doklad sa naimportuje do OF.
  • V iKROSe nahráme OD plusom – doklad sa nenaimportuje, očakáva, že ide o OF.
  • V iKROSe nahráme OD mínusom – doklad sa naimportuje do OD.
  • V iKROSe nahráme do OF cudziu menu – doklad sa nenaimportuje, očakáva, že ide o zOF.
  • V iKROSe nahráme do zOF cudziu menu – doklad sa naimportuje do zOF.
  • V iKROSe nahráme doklad so zahraničnou DPH (napr. 21%) – doklad sa naimportuje s Voľným základom.

Pre jednotlivé druhy dokladov nastavíme v programe OMEGA číselné rady a číslovanie cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

Ak importujeme doklady z iKROSu a zároveň rovnaký druh dokladov vystavujeme aj v OMEGE, pre importované doklady si vytvoríme samostatný číselný rad. Zamedzíme tak prepisu dát.

2. Vytvorenie iKROS účtu cez OMEGU

Druhou možnosťou je, že si založíme iKROS účet priamo cez program OMEGA v časti Fakturácia – Odoslané faktúry  – iKROS.

Kliknutím na znamienko plus si pridáme nové prepojenie, kde zadáme emailovú adresu. Touto adresou sa budeme v budúcnosti prihlasovať aj do iKROS účtu. Nastavíme účty pre zaúčtovanie položiek a uložíme cez Ok.

Program nás upozorní, že zadaný účet v iKROSe neexistuje a či ho chceme založiť.

Ak potvrdíme Áno, účet sa vytvorí a na mailové konto nám príde informácia o novom účte. Cez voľbu Chcem si nastaviť heslo zadáme nové heslo, ktoré následne potvrdíme.

Z emailu sa presmerujeme priamo do iKROSu.

Výhodou tohoto spôsobu vytvorenia iKROS účtu je, že v iKROSe sa do založenej  spoločnosti prevezmú firemné údaje a tiež číselné rady do okruhov OF, OPF, OD, zOF, zOPF, zOD. Do cenových ponúk, dodacích listov a došlých objednávok sa prenesie prvý číselný rad (iKROS podporuje len jeden).

Samotný formát číslovania dokladov v jednotlivých číselných radoch si ručne nastavíme v iKROSe v časti Nastavenia – Číslovanie dokladov a v OMEGE cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov – podľa bodu 1.2.

3. Vystavenie dokladov v iKROSe a ich import do OMEGY

3.1 Vytvorenie faktúry v iKROSe

Faktúru v iKROSe vytvoríme cez menu Faktúry – Faktúry a tlačidlo +Nová faktúra. Vystavovaný doklad sa automaticky priebežne ukladá.

3.2      Import faktúr z iKROSu do programu OMEGY

Import faktúr spustíme v OMEGE cez menu Fakturácia – Odoslané faktúry a tlačidlo iKROS.

Doklady sa sťahujú podľa časovej pečiatky. Znamená to, že ak sa na doklade v iKROSe od posledného importu niečo zmení, doklad sa po importe opraví aj v OMEGE. Stiahnuté doklady v iKROSe získajú príznak zámku, bez ručného odomknutia ich nie je možné meniť či vymazať.

Ak spravíme uzávierku DPH v OMEGE, doklady v iKROSe získajú príznak kľúčika. V iKROSe už takéto doklady nezmeníme, iba ak zrušíme uzávierky DPH v OMEGE.

V OMEGE nás zasa program upozorní pri vytváraní uzávierky DPH, že za uzatvárané obdobie sú v iKROSe ešte nestiahnuté daňové doklady.

Rovnakým spôsobom je možné do programu OMEGA sťahovať odoslané preddavkové faktúry, cenové ponuky, dodacie listydošlé objednávky vystavené v iKROSe.

Prehľady o firme, úhrady dokladov ako aj skladové karty do iKROSu nemusíme posielať iba pri zatvorení firmy, ale podľa potreby. Na odoslanie stačí použiť tlačidlo Odošli do iKROSu. Dôležité je odkliknúť voľbu „Prehľady, úhrady a skladové karty odosielať do iKROSu automaticky pri zatvorení firmy“ vo formulári Prepojenie s iKROS.sk.

Údaje z OMEGY do prehľadov v iKROSe je potrebné posielať za každý účtovný rok samostatne.

3.3      Výsledok importu z iKROSu

Po importe dokladov do OMEGY sa zobrazí Výsledok importu s počtom nových, zmenených a nenaimportovaných dokladov. Ak klikneme na odkaz v časti Tip…, v Exceli uvidíme podrobnosti o importe.

Spolu s dokladmi sa importujú aj partneri. Rovnako na základe časovej pečiatky program zistí, či ide o nového alebo zmeneného partnera. Párovanie partnerov je založené na porovnaní údajov: IČO, Názov a Mesto (neriadi sa na základe všeobecných nastavení v OMEGE).

3.4      Hromadné funkcie s faktúrami po importe

Nové stiahnuté faktúry si môžeme označiť a hromadne z nich vygenerovať výdajky zo skladu pomocou funkcie Vytvor príjemku/výdajku.

Do Evidencie účtovných dokladov faktúry z hlavného menu Fakturácia zaevidujeme cez funkciu Zapíš označené do EUD.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link