Ako naimportovať doklady z iKROSU do OMEGY?

 

iKONEKT, služba na prepojenie programu OMEGA a iKROSu

1. Prihlásenie sa do iKROSu

1.1 Ak nemám vytvorený účet

Prihlásim sa na stránku www.ikros.sk a kliknem na voľbu ZAČAŤ FAKTUROVAŤ ZADARMO.

Zadám emailovú adresu a heslo pre registráciu. Kliknutím na Vytvoriť účet sa otvorí iKROS.

1.2 Ak mám vytvorený účet

Prihlásim sa cez voľbu Prihlásenie.

2. Nastavenia v iKROSe a v programe OMEGA

Aby bolo možné prepojiť iKROS s programom OMEGA, je potrebné mať v oboch nastavené rovnaké IČO firmy.

2.1.1 IČO v iKROSe

IČO spoločnosti zadám v iKROSe cez šípku vedľa názvu firmy (vpravo hore) a následne vyberiem voľbu Nastavenia – Firemné údaje.

2.1.2 IČO v programe OMEGA

V programe OMEGA IČO firmy zadám cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje – v záložke Základné údaje.

2.2 Číslovanie dokladov

Pre správne evidovanie dokladov je potrebné rovnaké číslovanie dokladov v iKROSe aj v programe OMEGA.

2.2.1 Číslovanie dokladov v iKROSe

V časti Nastavenia – Číslovanie dokladov nastavím pre jednotlivé okruhy dokladov rovnaké číselné rady a číslovanie v nich ako v programe OMEGA.

V platených balíkoch iKROSu je možné vytvorenie viacerých číselných radov, napríklad samostatný číselný rad pre tuzemské faktúry, samostatný číselný rad pre zahraničné odoslané faktúry, odoslané dobropisy a podobne.

V prípade, že v iKROSE nebudú vytvorené viaceré číselné rady, do programu OMEGA  sa doklady v mene Eur budú sťahovať do číselného radu OF a doklady v cudzej mene do číselného radu zOF.

2.2.2 Číslovanie v programe OMEGA

Pre jednotlivé druhy dokladov nastavím číselné rady a číslovanie v nich cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

3. Import dokladov v programe OMEGA

3.1 Nastavenie importu na začiatku práce

V programe OMEGA v menu Fakturácia – Odoslané faktúry potvrdím tlačidlo Import z iKROSu.

Pri prvom prepojení zadám emailovú adresu, ktorou sa prihlasujem do iKROSu. Vyberiem číselný rad, do ktorého chcem doklady importovať a zadám účty fakturácie pre skladové karty, služby a voľné položky.

V prípade, že v iKROSe aj v programe OMEGA je vytvorených viac číselných radov, zakliknem príslušnú voľbu a doklady sa do OMEGY budú prenášať na základe rovnakého kódu číselného radu. Nakoniec potvrdím tlačidlom Prepoj.

Na zadanú emailovú adresu mi príde aktivačný email pre potvrdenie prepojenia programu OMEGA s iKROSom. Potvrdím tlačidlom OK.

V emaily kliknem na link, čím potvrdím prepojenie.

3.2 Bežné používanie iKONEKTu

3.2.1 Vytvorenie faktúry v iKROSe

V iKROSe faktúru vytvorím cez menu Faktúry – Faktúry a voľbu Nová faktúra. Vystavovaný doklad sa automaticky priebežne ukladá.

3.2.2 Import faktúr z iKROSu do programu OMEGA

Import faktúr do programu OMEGA spustím cez menu Fakturácia – Odoslané faktúry a tlačidlo Import z iKROSu. V okne Prepojenie s iKROS.sk vyberiem obdobie, z ktorého sa majú importovať faktúry.

Dáta od – do sú automaticky nastavené na predchádzajúci mesiac. Predpokladá sa, že účtovník sťahuje doklady z predchádzajúceho obdobia ako je aktuálny dátum. Dátumy si zmením podľa potreby.

Po potvrdení tlačidla Stiahni faktúry sa OMEGA automaticky v pozadí zatvorí, znovu otvorí a zobrazí informáciu o počte stiahnutých dokladov.

Nové stiahnuté faktúry si môžem označiť a hromadne z nich dať vygenerovať výdajky zo skladu pomocou funkcie Hromadné generovanie skladových pohybov z označených faktúr.

 Do účtovníctva faktúry zaevidujem cez záložku Funkcie – Ďalšie funkcie – Zapíš označené do EUD.

Rovnakým spôsobom je možné do programu OMEGA sťahovať odoslané preddavkové faktúry, cenové ponuky, dodacie listydošlé objednávky vystavené v iKROSe.

Partneri z dokladov importovaných z iKROSu sa automaticky naimportujú do Číselníka partnerov v OMEGE, podľa kritérií uvedených v menu Firma – Nastavenia – Všeobecné nastavenia – Prechod/Import/Eshop.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via