Tlač predkontačných lístkov BV

Chcete si vytlačiť predkontačné lístky bankových výpisov za vybraný mesiac, ale vytlačia sa Vám všetky výpisy? Ukážeme Vám postup pre zobrazenie správnych údajov.

Nastavenie na bankovom účte

Cez menu Číselník – Bankové účty je potrebné pomocou tlačidla Oprav vstúpiť do konkretného bankového účtu. V dolnej časti skontrolujeme správnosť nastavenia a podsvietenie buniek číselného radu.

Tlač bankového výpisu za vybrané obdobie

V Evidencii účtovných dokladov klikneme na položku výpisu daného obdobia, ktoré chceme tlačiť. Následne pomocou voľby Tlač v spodnej lište prejdeme do výberu tlačovej zostavy. V Predmete tlače si vyberieme Bankové výpisy a v Názve zostavy Predkontačný lístok BV.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link