Menu

Vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Ak máme viac nevysporiadaných dokladov, pri ktorých vznikli iba niekoľkocentové rozdiely medzi dokladom a jeho úhradou, môžeme na ich vysporiadanie využiť funkciu Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov.

Dňa 16.02.2017 sme prijali faktúru od spoločnosti Marstav, s.r.o. vo výške 150 EUR. Faktúru sme následne uhradili vo výške 149,90 EUR, čím vznikol nedoplatok vo výške 0,10 EUR.

Funkciu na vyrovnanie vzniknutého nedoplatku nájdeme cez menu EvidenciaÚčtovné doklady – záložka Funkcie. Po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov.

Následne sa zobrazí formulár, v ktorom určíme:

  • maximálnu výšku rozdielu, ktorý bude vyrovnaný,
  • doklady, ktoré majú byť vysporiadané (Všetko, Označené, Neoznačené),
  • okruh, evidenciučíselný rad generovaných dokladov,
  • účty pre zaúčtovanie vyrovnávaných rozdielov.

Po potvrdení tlačidlom OK program vysporiada všetky vybraté doklady a vytvorí interný doklad.

Z dôvodu správneho vypárovania dokladov v saldokonte sa vytvorí jeden interný doklad pre každého partnera.

 

 

 

KROS
Copy link