KV DPH – oddiel B.3

Najčastejšie otázky na oddiel KV DPH – B.3

S účinnosťou od 1. 4. 2016 sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v § 78a ods. 6 zaviedlo podrobnejšie uvádzanie údajov v časti B.3 KV DPH. Oddiel B.3 sa delí na B.3.1 a B.3.2.

 1. Za akých podmienok sa uvádzajú údaje v časti B.3.1?
 • Uvádzajú sa tu údaje zo zjednodušených faktúr, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje DPH, ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 Eur.
 • V programe Omega je možné vytlačiť KV DPH po dokladoch alebo sumárne, pričom do exportu vo formáte XML vstupuje oddiel B.3.1 jednou sumou zo všetkých dokladov.
 1. Za akých podmienok sa uvádzajú údaje v časti B.3.2?
 • Uvádzajú sa tu údaje zo zjednodušených faktúr, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje DPH, ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 Eur a viac.
 • Údaje sa vypĺňajú v členení podľa IČ DPH dodávateľa s prefixom „SK“ (povinný údaj).

 

      3. Je potrebné doklady od jedného partnera účtovať každý samostatne?

 • V prípade viacerých dokladov od jedného partnera, ich stačí zaúčtovať súhrnne jedným dokladom za celý mesiac (v prípade kvartálneho platiteľa DPH za celý štvrťrok).

Príklad: Celý mesiac zbierame pokladničné doklady za PHL napr. od spoločnosti Slovnaft. Nie je potrebné evidovať v programe každý doklad samostatne, ale na konci mesiaca si ich hodnotu spočítame a zaúčtujeme jedným súhrnným pokladničným dokladom. Môžeme tak postupovať, pretože údaje sa v časti B.3.2 uvádzajú v členení podľa IČ DPH dodávateľa, tzn. sumárne za partnera.

     4. Ako sa vyexportuje oddiel B.3.2 do XML?

 • Údaje v tomto prípade do XML vstupujú vždy kumulovane podľa IČ DPH partnera.

     5. Skontroluje program výšku odpočítanej dane automaticky?

 • Pri uzávierke DPH program skontroluje, či je výška celkovej odpočítanej dane v oddiele B.3 rovná alebo vyššia ako 3 000 Eur. Ak je táto hodnota 3 000 Eur a viac, na každom doklade, ktorý smeruje do oddielu B3, sa skontroluje zadaný partner, ktorý musí mať vyplnené aj IČ DPH s prefixom „SK“.
 • Ak tieto údaje na doklade chýbajú, zobrazí sa pri uzávierke upozorňujúca hláška.
 • Po potvrdení tlačidla „Áno“ sa v kontrole programu zobrazí zoznam chybných dokladov, ktoré je potrebné opraviť.

 

 

 • Pred uzávierkou DPH preto odporúčame spustiť kontrolu cez menu – Firma – Kontrola, ktorá takúto chybu vyhodnotí ako závažnú (červenú chybu) – „Partner na doklade smerujúcom do KV DPH, oddielu A.2, B.2 alebo B.3, nemá zadané IČ DPH alebo IČ DPH nemá prefix SK“. Na chybných dokladoch je potrebné doplniť údaje o partnerovi.

 • Ak pri uzávierke DPH program zistí, že celková suma odpočítanej dane je menšia ako 3 000 Eur, nie je potrebné mať na každom doklade zadaného partnera. T. j. pri evidovaní dokladov smerujúcich do oddielu B.3.1 postupujeme ako doteraz.

      6. Ako program vytvorí dodatočný KV DPH?

 • Program na základe zrušenej riadnej uzávierky skontroluje, či výška odpočítanej dane po oprave je nižšia alebo je v hodnote 3 000 Eur a vyššia. Na základe výšky odpočítanej dane správne vyplní aj dodatočný kontrolný výkaz. Údaje budú zobrazené sumárne – v časti B.3.1 alebo v členení podľa IČ DPH v časti B.3.2.
 • Kódy opravy 1 – pre vymazané doklady a 2 – pre zmenené a pridané doklady Omega pridelí automaticky.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link