KV DPH oddiel B3 – pýtate sa nás…

Pýtate sa nás na hotline…

Čo máme robiť, keď pri uzávierke DPH hlási, že ju nie je možné vytvoriť? Hlási nám chybne zaevidované doklady. 

Pri uzávierke DPH sa spúšťa automatická kontrola, ktorá overuje správnosť zaevidovania dokladov v danom zdaňovacom období. Ak ste na dokladoch smerujúcich do oddielu B.3 dosiahli hodnotu DPH 3000 € a viac, program kontroluje povinné údaje na dokladoch – zadaného partnera a IČ DPH. Ak tento údaj na niektorých dokladoch chýba, nie je možné vytvoriť uzávierku DPH.

Ak viete, že ste nedosiahli hodnotu DPH 3000 € a napriek tomu, Vás program upozorňuje aj na pokladničné doklady, ktoré nemajú zadané IČ DPH, máte najskôr oddiel B.3 použitý na nesprávnom doklade.

Najčastejšie sa stáva, že užívateľ nedopatrením nasmeroval došlú faktúru do oddielu B.3 a nie B.2. Práve z toho dôvodu sa navýši suma hodnoty DPH a program začne upozorňovať pri uzávierke DPH na doklady, ktorým chýbajú povinné údaje na vyplnenie Kontrolného výkazu KV DPH.

Ako zistím, na akých dokladoch mám použitý oddiel B.3?

Pôjdeme cez Knihu analytickej evidencie, zadáme si konkrétne obdobie napr. jún – jún a cez Ďalšie filtre si vyberieme len oddiel B.3.

 

V tlačovej zostave Kniha analytickej evidencie jednoduchá si môžeme pozrieť sumu hodnoty DPH na všetkých dokladoch smerovaných do oddielu B.3. Skontrolujeme účty uplatnenej DPH napr. 343/020. Zistíme, či sa v zostave nachádzajú aj doklady (DF, ID,…), ktoré do oddielu B.3 nepatria a následne ich v účtovníctve opravíme.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link