Menu

Faktúra s vyčísleným paušálom aj splátkou za mobilný telefón

Firma zakúpila od spoločnosti Telefónica 02 Slovakia s.r.o. mobilný telefón v hodnote 486 eur. Priamo na predajni uhradila v hotovosti 102 eur.

Na zvyšnú sumu 384 eur Telefónica 02 Slovakia s.r.o. vyhotovila zmluvu o pôžičke, kde je na dobu 2 rokov vyčíslené splácanie mobilného telefónu po 16 eur mesačne.  Následne spoločnosť Telefónica 02 Slovakia s.r.o. vyhotovuje mesačné faktúry, kde je vyčíslený paušál a aj splátka mobilného telefónu 16 eur a cez faktúru dochádza k jeho úhrade.

1. Zaúčtovanie DF za mobilný telefón v hodnote 486 eur.

2. Úhrada mobilného telefónu v hotovosti v sume 102 eur.

3. Zaúčtovanie zmluvy o pôžičke v hodnote 384 eur.

Zmluvu o pôžičke môžeme preúčtovať napríklad na účet 379 – Iné záväzky cez interný doklad. Na preúčtovanie odporúčame použiť nesaldokontný účet. Do bunky Uhradiť doklad vyberieme číslo došlej faktúry za kúpu mobilného telefónu. Týmto je záväzok voči partnerovi Telefónica 02 Slovakia s.r.o. za kúpu mobilného telefónu vysporiadaný. Splátky telefónu si budeme sledovať ďalej na účte 379.002.

4. Zaúčtovanie mesačnej faktúry od spoločnosti Telefónica 02 Slovakia s.r.o., ktorá sa skladá z paušálu 15 eur a mesačnej splátky telefónu 16 eur.

5. Úhrada mesačnej faktúry.

Úhradu mesačnej faktúry zaúčtujeme v okruhu BV alebo PD s využitím automatického účtovania 2 PD/BV – Úhrada DF, OD. Výšku záväzku a jednotlivé splátky za mobilný telefón si môžeme sledovať na účte 379 cez Knihu analytickej evidencie.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty