Menu

Ako zdieľať rovnakú databázu v ďalších PC? Práca s OMEGOU v lokálnej sieti.

Na všetky počítače v sieti, na ktorých sa bude pracovať s programom, je potrebné nainštalovať program Omega. Databázu firmy (súbor v tvare Rok_2016.mdb) odporúčame uložiť na najrýchlejší počítač (nemusí na ňom byť nainštalovaný program, môže slúšiť len ako “server”). Na ostatných počítačoch cez menu Omega – Pripojené firmy – tlačidlo Pripoj firmu  Ručne a tlačidlo Nájdi databázu nájdete databázu po sieti (tj. miesto uloženia databázy) a pripojíte ju. Aby všetci používatelia pracovali s tou istou databázou (s rovnakými údajmi), musí byť u všetkých v stĺpci adresár súboru v pripojených firmách rovnaká cesta k databáze.

Pozor: Je potrebné, aby na všetkých počítačoch v sieti bola rovnaká verzia programu Omega. Odporúčame, aby všekty počítače v sieti mali rovnaký operačný systém Windows.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty