Kódy kombinovanej nomenklatúry pre Intrastat

Kódy kombinovanej nomenklatúry pre rok 2017

Podávate hlásenie INTRASTAT? Mysleli sme na Vás, a zapracovali sme do programu OMEGA aktuálny číselník Kódov kombinovanej nomenklatúry (KN) ako aj nové tlačivá Intrastat 1-12 a Intrastat 2-12

Európska komisia uverejnila: Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha 1 k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

 

Kódy KN pre rok 2017 zaktualizuje program automaticky po otvorení Vašej databázy vo verzii 20.10 alebo vyššej.

Nový Colný sadzobník je v účinnosti od 1.1.2017. Pred podaním hlásenia INTRASTAT za január 2017 je potrebné zaktualizovať Kódy KN na skladových kartách a pohyboch

 

Podľa Kódov KN sa na skladových kartách a pohyboch úprava zrealizuje dvoma spôsobmi:

  • Automaticky, ak bol týmto nariadením jednoznačne určený nový Kód KN.
  • Ručne, ak k pôvodnému Kódu KN bolo priradených viacero nových Kódov KN. Vtedy je potrebné, aby ste si vybrali vhodný podľa konkrétneho tovaru.

 

Pri ručnej úprave môžete Kód KN pridať priamo na skladovú kartu alebo hromadne na viac skladových kariet.

Originálny zoznam je zverejnený na stránke Finančnej správy SR: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura

Hromadná zmena údajov na kartách

Ak potrebujete jeden Kód KN zmeniť na viacerých skladových kartách, uľahčite si prácu a využite hromadnú funkciu.

  • V menu Sklad – Skladové karty pomocou tlačidla Označ (vľavo hore) vyberte voľbu Odznač všetko.
  • Do filtra pod hlavičku stĺpca Kód KN napíšte pôvodný kód a kliknite na Enter. Zobrazia sa len karty so zadaným kódom.
  • Pomocou tlačidla Označ vyberte voľbu Označ zobrazené. Skladové karty sa označia žltým príznakom.
  • V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie – vyberte Hromadná zmena údajov na kartáchIntrastat a potvrďte tlačidlo Ďalej.
  • Pre Označené karty zakliknite Kód kombinovanej nomenklatúry.

Ak už máte kartu s neplatným Kódom KN použitú v pohybe, je potrebné položku na príjemke/výdajke vymazať a vybrať nanovo.

 

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link