Elektronické registračné pokladnice spolupracujúce s OMEGOU

Fiskalizované registračné pokladnice

Program OMEGA podporuje aj nefiskalizované elektronické registračné pokladnice v súlade s vyhláškou MF 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.

Na všetkých elektronických registračných pokladniciach je možné v programe OMEGA v menu Sklad – Registračné pokladnice vykonať:

  • Dennú uzávierku
  • Prehľadovú uzávierku
  • Prenos textového a binárneho žurnálu

Fiskálne moduly

* Pokladnica Euro 500 FP a Varos FM 4000 Fiscal Printer podporujú otváranie peňažnej zásuvky, v programe OMEGA zatiaľ táto funkcia nieje zapracovaná.

Na všetkých fiskálnych moduloch je možné v programe OMEGA v menu Číselník – Pokladnice vykonať:

  • Vklad hotovosti
  • Výber hotovosti/šeku
  • Intervalovú uzávierku
  • Tréningový režim

ON – LINE komunikácia: Pri komunikácii ON-LINE je potrebné, aby ECR bola stále pripojená k počítaču. Po pridaní ECR do číselníka pokladníc v OMEGE, sa v evidenciách dodacích listov, predajok a pohybov na sklade sprístupnia v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie funkcie pre vytlačenie uvedených dokladov vo forme dokladu z ECR. Rovnako v menu Fakturácia program sprístupní funkcie pre úhradu odoslaných faktúr, odoslaných preddavkových faktúr, odoslaných dobropisov a storno faktúr cez ECR.

OFF – LINE komunikácia:  Pri komunikácii v režime OFF-LINE je rovnako potrebné pridať ECR do číselníka pokladníc v OMEGE a po pripojení ECR k počítaču otestovať funkčnosť komunikácie. Ďalšie pripojenie ECR k počítaču bude nutné len počas prenosu skladových položiek z OMEGY do ECR a údajov o predaji z ECR do programu OMEGA. Vykonáme to v menu Sklad – Registračné pokladnice. Časové intervaly prenosu dát si pritom určuje užívateľ sám. Samotný predaj, po odpojení ECR od počítača, je možné realizovať pomocou klávesnice ECR, resp. scannera.

Ďalšie informácie o spolupráci programu OMEGA s ECR a postupy pre používateľov sú dostupné na stránke www.kros.sk v záložke Podpora používateľom – Omega – podvojné účtovníctvo – Často kladené otázky (FAQ).

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via