Postúpenie pohľadávky z pohľadu postupujúceho

Postúpenie pohľadávky z pohľadu postupujúceho

Firma ABC, s. r. o., vyhotovila faktúru za tovar dňa 01.08.2017 v sume 4 200 Eur pre partnera Monika Smoláková.  Túto faktúru odberateľ neuhradil. Firma ABC, s. r. o. sa rozhodla pohľadávku postúpiť partnerovi Kros, a.s. .

 

  1. Odoslaná faktúra za tovar zo dňa 01.08.2017 v sume 4 200 Eur pre partnera Monika Smoláková. Pohľadávku predala v sume 3 360 Eur.

2. Interný doklad – odpis postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote.

3. Interný doklad – výnos z postúpenia pohľadávky. Pohľadávka bola predaná v hodnote 3 360 Eur. Interný doklad sa účtuje na nového partnera, ktorý odkúpil pohľadávku, t. j. Kros, a.s.

4. Bankový výpis – úhrada pohľadávky.

 

Pre účely dane z príjmov je potrebné zabezpečiť členenie účtu 315 v analytickej evidencii tak, aby poskytovalo podklady pre posúdenie nákladov z odpísaných a postúpených pohľadávok podľa § 19 zákona o dani z príjmov

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link