Menu

Postúpenie pohľadávky z pohľadu prijímajúceho

Postúpenie pohľadávky z pohľadu prijímajúceho

Firma Kros, a. s.  od svojho partnera ABC, s. r. o. odkúpila pohľadávku voči ďalšiemu partnerovi Monike Smolákovej. Pohľadávku odkúpila v hodnote 80% z nominálnej hodnoty pohľadávky. Túto pohľadávku si do účtovníctva zaúčtuje v obstarávacej cene.

 

Prijatú pohľadávku firma účtuje prostredníctvom dvoch interných dokladov a cez zvolený zúčtovací účet (napr. analytika 315.200). Jeden interný doklad bude predstavovať záväzok voči partnerovi   ABC, s. r. o. a druhý interný doklad bude predstavovať pohľadávku voči partnerovi Monike Smolákovej.

Interný doklad – prijatie postúpenej pohľadávky v obstarávacej cene od partnera, ktorý predáva pohľadávky, t. j. ABC, s. r. o.

2. Interný doklad – zaúčtovanie prijatej postúpenej pohľadávky voči pôvodnému dlžníkovi, t. j. Monika Smoláková

 

Aby sme mohli na účtoch 315.100 a 325.100 sledovať ich stav z pohľadu úhrad, tak si tieto účty nastavíme v Účtovom rozvrhu ako saldokontné.

 

3. Interný doklad – zaúčtovanie prijatej postúpenej pohľadávky na podsúvahovom účte v nominálnej hodnote.

 

Účtujeme na podsúvahovom účte z dôvodu, že bola obstarávacia hodnota prijatej postúpenej pohľadávky odlišná od nominálnej hodnoty pohľadávky.

 

4. Bankový výpis – úhrada prijatej postúpenej pohľadávky – partnerovi ABC, s. r. o.

5. Banková úhrada – pôvodný odberateľ Monika Smoláková uhradila faktúru v nominálnej hodnote.

6. Interný doklad – zaúčtovanie výnosu z inkasovanej pohľadávky

7. Interný doklad – odúčtovanie pohľadávky z podsúvahového účtu.

 

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link