Menu

Mobilny skladník

Práca v sklade pomocou mobilného skladníka

Mobilný skladník je ručná dátová čítačka so snímačom čiarových kódov, ktorá umožňuje rýchle a presné vykonávanie skladových operácií. Pomocou aplikácie sa prenášajú medzi touto čítačkou a programom OMEGA príjmy a výdaje na sklad, pomôže aj pri evidovaní inventúry skladu, vytváraní medziskladových prevodov a vybavovaní objednávok.

Program Omega spolupracuje s aplikáciami Mobilný skladníkMobilné doklady (MODO) od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA spol.s. r.o.

Prepojenie je možné iba v prípade, ak je zapnutá voľba Používať sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Sklad plus). Mobilný skladník je dostupný len s platným Balíkom podpory.

Na začiatku program OMEGA prenesie do čítačky:

  • zoznam skladov,
  • zoznam skladových kariet,
  • číselník partnerov a
  • došlé objednávky

Prenos údajov vykonávame prostredníctvom menu Sklad – Mobilný skladník. V zobrazenom formulári zvolíme možnosť Export skladových kariet, partnerov, skladov a objednávok.

Program prenesie uvedené číselníky do čítačky, kde pomocou aplikácie ,,Mobilný skladník“ alebo ,,Mobilné doklady“ môžeme s nimi pracovať. Prostredníctvom aplikácie vieme vytvárať príjmy a výdaje. V čítačke tak budeme mať k dispozícii kompletné skladové hospodárstvo aj s číselníkom partnerov.

Do mobilného skladníka sa prenášajú iba skladové karty, ktoré majú definovaný EAN. Pri vytváraní príjmov na sklad sa pre jednotlivé skladové karty použije posledná nákupná cena. Pri výdajkách sa použije fixná predajná cena, ktorá musí byť nastavená ako predvolená. Pri pohybe Prevod na iný sklad a pri pohybe Inventúra sa používa skladová cena. Ak tieto ceny neexistujú, cena bude po importe nulová a musíme ju upraviť ručne.

Vytvorené skladové pohyby následne prenesieme do programu OMEGA, cez menu Sklad – Import pohybov na sklade.

Objednávkový systém pomocou mobilného skladníka

Po importovaní výdajov do programu OMEGA, mobilný skladník zabezpečí prepojenie so zodpovedajúcou objednávkou. Zároveň po spustení prepočtu objednávok zabezpečí ,,uprednostnenie“ vybavenosti danej objednávky

Z programu OMEGA sa exportujú tiež došlé objednávky, na základe ktorých mobilný skladník vytvorí výdaj podľa objednávky. Na základe tohto pohybu program nevydá viac kusov, ako je evidovaných v objednávke.

Od aktuálnej verzie 21.00 program OMEGA prenáša do výdajky predajnú cenu z konkrétnej objednávky, nie len fixnú predajnú cenu.

Mobilný skladník neprenáša vybavenérezignované objednávky. Z čiastočne vybavených objednávok sa prenášajú iba karty, ktoré nie sú vybavené

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link