Menu

Mobilny skladník

Práca v sklade pomocou mobilného skladníka

Mobilný skladník je ručná dátová čítačka so snímačom čiarových kódov, ktorá umožňuje rýchle a presné vykonávanie skladových operácií. Pomocou aplikácie sa prenášajú medzi touto čítačkou a programom OMEGA príjmy a výdaje na sklad, pomôže aj pri evidovaní inventúry skladu, vytváraní medziskladových prevodov a vybavovaní objednávok.

Program Omega spolupracuje s aplikáciami Mobilný skladníkMobilné doklady (MODO) od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA spol.s. r.o.

Prepojenie je možné iba v prípade, ak je zapnutá voľba Používať sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Sklad plus). Mobilný skladník je dostupný len s platným Balíkom podpory.

Na začiatku program OMEGA prenesie do čítačky:

  • zoznam skladov,
  • zoznam skladových kariet,
  • číselník partnerov a
  • došlé objednávky

Prenos údajov vykonávame prostredníctvom menu Sklad – Mobilný skladník. V zobrazenom formulári zvolíme možnosť Export skladových kariet, partnerov, skladov a objednávok.

Program prenesie uvedené číselníky do čítačky, kde pomocou aplikácie ,,Mobilný skladník“ alebo ,,Mobilné doklady“ môžeme s nimi pracovať. Prostredníctvom aplikácie vieme vytvárať príjmy a výdaje. V čítačke tak budeme mať k dispozícii kompletné skladové hospodárstvo aj s číselníkom partnerov.

Do mobilného skladníka sa prenášajú iba skladové karty, ktoré majú definovaný EAN. Pri vytváraní príjmov na sklad sa pre jednotlivé skladové karty použije posledná nákupná cena. Pri výdajkách sa použije fixná predajná cena, ktorá musí byť nastavená ako predvolená. Pri pohybe Prevod na iný sklad a pri pohybe Inventúra sa používa skladová cena. Ak tieto ceny neexistujú, cena bude po importe nulová a musíme ju upraviť ručne.

Vytvorené skladové pohyby následne prenesieme do programu OMEGA, cez menu Sklad – Import pohybov na sklade.

Objednávkový systém pomocou mobilného skladníka

Po importovaní výdajov do programu OMEGA, mobilný skladník zabezpečí prepojenie so zodpovedajúcou objednávkou. Zároveň po spustení prepočtu objednávok zabezpečí ,,uprednostnenie“ vybavenosti danej objednávky

Z programu OMEGA sa exportujú tiež došlé objednávky, na základe ktorých mobilný skladník vytvorí výdaj podľa objednávky. Na základe tohto pohybu program nevydá viac kusov, ako je evidovaných v objednávke.

Od aktuálnej verzie 21.00 program OMEGA prenáša do výdajky predajnú cenu z konkrétnej objednávky, nie len fixnú predajnú cenu.

Mobilný skladník neprenáša vybavenérezignované objednávky. Z čiastočne vybavených objednávok sa prenášajú iba karty, ktoré nie sú vybavené

 

 

KROS
Copy link